wz

 


     


Adamsův

Motor


Další výsledky testů Adamsova  motoru najdete zde

 

DOLE JE ASC. SOUBOR Z KEELYNET ZKONVERTOVANÝ DO FORMÁTU .HTML

Odsud si můžete stáhnout zazipovaný soubor ve formátu .DOC

Zde jsou ke stažení ascii soubory s obrázky

Zde klikni a dostaneš se na nákresy

______________________________________________________________________________ 
| File Name : ADAMS1.ASC | Online Date : 12/17/94 |
| Contributed by : Scott Waring | Dir Category : ENERGY |
| From : KeelyNet BBS | DataLine : (214) 324-3501 |
| KeelyNet * PO BOX 870716 * Mesquite, Texas * USA * 75187 |
| A FREE Alternative Sciences BBS sponsored by Vanguard Sciences |


Tento článek je převzat z NEXUS New Times MagazineDec - Jan 1993 Vol 2 #11


  Adamsův puzní elektrickýmotor-generátor - konečně stroj na volnou energii?

THE REAL MCCOY

Je vzrušující a chvályhodné, že Nexus otiskl následující informaci o elektrickém motorgenerátoru na stejnosměrný proud s permanentními magnety  Roberta Adamse, bývalého předsedy Institutu elektrotechnických a elektronických inženýrů  (Institute of Electrical& Electronics Engineers, Inc., U.S.A., (N.Z. Section)).

Poté, co byl jeho vynález více než 20 let potlačován, se pan Adams ve věku 72 let rozhodl podělit se o svoji konstrukci se světem bez ohledu na následky. Snaha pana Adamse přinést světu energii "zadarmo" mu přišla draho, stejně jako mnohým dalším výzkumníkům, kterým hrozilo, že je "establishment" zničí.

Zažil usilování o život od individua, které pracovalo pro tajnou službu Nového Zélandu a Ústřední zpravodajskou službu (CIA), přímé potlačování jeho vynálezu bývalým (a nedávno zesnulým) ministerským předsedou Nového Zélandu Robertem Muldoonem, obří britskou elektronickou společností, Lucuc Industries, stejně jako další četné nepřekonatelné překážky, které mu byly postaveny do cesty. Všechno jen proto, že jeho vynález fungoval.A nejen to, jeho vynález je tak jednoduchý, že každý výrobce elektroniky nebo zručný kutil ho dokáže postavit.
 


VAROVÁNÍ VYNÁLEZCŮM!

V roce 1978 Adams zjistil, že vynálezcům strojů nebo přístrojů s vysokou energetickou účinností (produkujících energii "zadarmo") je nejen odmítáno vydávat patenty, ale ve většině případů jsou tito vynálezci klasifikováni pod klauzulí "vojenského využití", která je samozřejmě mezinárodní. Vynálezcům je zakázáno zveřejňovat podrobnosti o jejich zařízeních nebo jakýmkoli způsobem prosazovat vynález, který je klasifikován pod touto klauzulí. Jinými slovy, jejich zařízení se automaticky stává výhradním vlastnictvím "establishmentu".

Skutečnost, že byl vytvořen mechanismus k potlačování energetických vynálezů této povahy, byla po mnoho let přísně střeženým tajemstvím. Mnoho vynálezců to tvrdilo, ale široká veřejnost zůstala netečná k faktu, že je jim odpírána čistá energie, která je zdarma, organizacemi, jež raději vydělávají peníze a udržují moc nad veřejností než by dovolily, aby se taková technologie stala široce dostupnou. Je to jen další příklad zneužití moci.  


"VOLNÁ" ENERGIE

Tento motorgenerátor byl mnoha jednotlivci nazýván stroj na "volnou energii" (anglicky "Free Energy", zde je slovo "volná" ve významu zdarma - pozn. překl.). Je to vlastně zařízení, které převádí věčný pohyb subatomických částic, ve fyzikální terminologii známý jako spin částice, na konvenční elektrickou energii. Ve fyzice je všeobecně přijímaným faktem, že subatomické částice jsou ve stavu věčného pohybu. Každý, kdo vám řekne, že taková věc, jako je věčný pohyb, neexistuje, je buď nevzdělanec, nebo lhář. Jak Robert Adams tvrdí, "Náš vesmír je moře volné, čisté energie. A čeká jen na to, abychom ji začali využívat." 

Adams postavil množství elektrických stejnosměrných motorgenerátorů s permanentními magnety, založených na principu nastíněném v tomto článku, z nichž některé vykazovaly elektrickou účinnost 690% a mechanickou účinnost 620%. Toto zařízení běží za pokojové teploty. Každé zařízení, které není schopno přesáhnout účinnost 100%, se zahřívá vlivem hysterezních ztrát. Tyto ztráty jsou přítomny u každého konvenčního elektrického motoru nebo generátoru.

Na tomto místě bych chtěl podotknout, že pan Adams není žádný diletant. Je to elektrotechnický inženýr s více než šedesátiletou praxí na poli elektrickýchstrojů, která zahrnovala konstrukci a stavbu zařízenípro elektrárny, vysílače, letišťní komunikační centra, atd. Je bývalým předsedou Institutu elektrotechnických a elektronických inženýrů a jeho osobní reference zahrnují bývalého komisaře policie Nového Zélandu, bývalého velitele Letectva Nového Zélandu (a několik technických specialistů od aerolinií), stejně jako bývalého vědce od NASA.


Nexus doporučuje každému, kdo se o tuto problematiku zajímá, nebo staví zařízení podobné povahy, aby postavil motor založený na plánech pana Adamse. Jeho stroje demonstrovaly schopnost generovat volnou energii, na rozdíl od většiny teoretických modelů, které jsou prosazovány jako zařízení s účinností nad 100%.

ZÁKLADNÍ POPIS

Obecně lze říci, že vynález je elektrický motor a/nebo generátor, skládající se z rotoru, v němž jsou radiálně uloženy permanentně magnetované póly, a statoru, který se skládá z řady radiálně postavených permanentně magnetizovaných pólů a vinutých pólů.

Permanentně magnetizované póly používají feritová magnetická jádra, a těchto pólů může být jakékoli množství. Vinuté póly statoru jsou tvořeny ocelovými nebo železnými jádry. Motor je v podstatě stejnosměrný stroj, ale může být  napájen střídavě s použitím usměrňovače. Rotor používá řadu shodně pólovaných permanentních magnetů, tj. všechny severní nebo jižní.

Sada dalších vinutých pólů je radiálně uspořádána ve statoru a je uspořádána takovým způsobem, aby byla napájena energií, která je vybuzena zpětným elektromagnetickým polem pólů rotoru. Přidru˛enż obvod má za úkol dodávat zpět energii k pohonu pólů motoru.

Výsledná charakteristika této konstrukce je taková, že jakmile se rotor pohybuje z rovnovážné polohy, každý jeho pól je buď přitahován nebo odpuzován póly statoru, ale v přesné poloze rotoru vzhledem ke statoru je vstupní proud, napájející cívky statoru, přerušen.

Výsledkem přerušení dodávky proudu je opačný směr působení síly, tedy reverzace magnetické polarity statorových cívek. Tato síla působí na póly rotoru opačně (reakce) a je okamžitou odezvou systému na aplikovanou sílu a projevuje se jako síla stejné velikosti, ale opačného směru k vynaložené síle.

Pulzující stejnosměrný vstupní proud překonává ztráty generované v konvenčních motorech. Podle klasické elektrické teorie je účinnost tím vyšší, čím víc se blíží zpětné elektromotorické síle, tj. tím je nižší vstupní proud. 

Obrázek 6 ukazuje, že zde je minimálně 100%-ní zpětná elektromotorická síla vzhledem k napájecímu stejnosměrnému napětí (podle klasické elektrické teorie, která se však týká napájení stejnosměrným sinusovým napětím).   

Tento efekt také překonává problémy elektrodynamického krouticího momentu, který se vyskytuje u motorů konvenčních konstrukcí. (Protože příkon se mění se střídou pulzů, tj. čím nižší je vstupní proud a nižší rychlost, tím je větší kruticí moment.) U této konstrukce síla působí dvakrát: když je impulz přítomen a když impulz zaniká.

Časování impulzů je určeno rozměry motoru, tj. rychlostí rotace, polohou rotorových magnetů vzhledem k vinutí statoru, stejně jako vzdáleností, v níž se magnety pohybují, když míjí póly statorového vinutí.


Nákresy

The magnet rotation phases

 
 

 

 

POZNÁMKY KE KONSTRUKCI A PROVOZU

Důležité faktory!

   

1) Při sestavování a zapojování statorového vinutí si musíme dát pozor, aby jejich polarita odpovídala polaritě magnetů v rotoru.
2) Běžnému zemnění se musíme vyhnout, abychom vyloučili možnost vytvoření proudových smyček.

Odpor vinutí statoru je na vaší volbě. Stroje Roberta Adamse používaly sady cívek s celkovým odporem, který se pohyboval od 0,03125 do 27 ohmů. Experimentoval s dvou-, čtyř- a osmipólovými stroji. Účinnost se zvyšuje s počtem vinutých pólů ve statoru.

Tyto motorgenerátory mohou být konstruovány jako jedno-, dvou- nebo třífázové. Na jednom hřídeli může být umístěno několik rotorů, aby se zvýšil výkon a není třeba komutátor, kartáče nebo sběrací kroužky, které všechny zvyšují ztráty v obyčejných motorgenerátorech.

Na rozdíl od konvenčních sériových stejnosměrných strojů může být odlehčen (tj. běžet bez zátěže), protože si najde svou vlastní rychlost a touto rychlostí poběží neomezeně dlouho. Konvenční stejnosměrný sériový motor bez zátěže bude neustále zvyšovat otáčky až do svého zničení. Adamsův motor nevyžaduje chlazení, ani žádnou ochranu proti přetížení, dokonce ani při zabržděném rotoru.

Mnoho vysoce kvalifikovaných jedinců vidělo běžet tyto stroje a vyrábět energii s účinností značně převyšující 100%. Doufejme, že se někomu z vás podaří dosáhnout podobných výsledků.

Následující konstrukční rady pro domácí kutily, které nemají všeobecnou platnost, a další informace, které jsou těžko využitelné, budou ponechány v originále.  Přeskočte tyto řádky a pokračujte ve čtení. Zájemci si překlad jistě pořídí sami.


OBECNÉ KONSTRUKČNÍ A TESTOVACÍ PROCEDURY ADAMSOVA MOTOR-GENERATORU

An ideal drive winding pole can be very readily available by obtaining some B.P.O. 3000 type relays (ex Telecom). Simply remove present winding, cut core in half, re-thread, assemble and fill with winding. This is a quick and cheap method of obtaining a very high quality non-retentive steel core. As aforementioned, winding resistances used by the inventor varied between 0.03125 to 27 ohms.

The above windings described are ample to drive prototypes even in a 180 degree application. You will find speeds up to 2500 rpm with only two ofthese windings 180 degrees apart - no problem.


Vinutí a jádro pro střídavý výstup

Ideal cores can be built cheaply and quickly by dismantling a spare power of audio transformer and utilizing the "I" section laminations, obtain winding former to fit same and it is ready for winding. Turns and gauge will depend on what voltage and current you choose. Nezapomeňte, že v této etapě byste měli stavět pouze demonstrační model, tak říkajíc.

Po několika změnách, korekcích nebo podstatných modifikacích budete připraveni připojit ke stroji mechanickou nebo elektrickou zátěž. Jako elektrickou zátěž nejdříve použijte řadu šesti až dvanácti LED diod. Pokud vše funguje dobře, potom použijte žárovky - do auta nebo možná žárovky, s nimiž doma svítíte, a současně mechanickou zátěž


Testování účinnosti

Pro tento stroj jsou klasické miliampérmetry neužitečné -  pro měření účinnosti je nepoužívejte. Používejte pouze vysoce kvalitní digitální měřiče TRUE RMS, pro měření příkonu používejte pouze vysoce kvalitní elektronický wattmetr. Tyto přístroje měří velmi přesně jakýkoli průběh napětí a proudu. Dobrý dvoupaprskový osciloskop je nutností. Také kvalitní elektronický měřič teploty s vhodnou sondou.

Do jednoho z jader statoru vyvrtejte díru pro sondu teploměru.Sonda musí do díry těsně padnout. Jestliže po hodině provozu se zátěží je teplota kolem 40 stupňů, znamená to, že velmi pravděpodobně stroj funguje správně.

Don't forget your ambient in Australia will be considerably higher than ours. Read the inventor's rotary and solid state efficiency measurement data sheet.

Vzduchová mezera rotoru není kritická, ale čím je rotor ke statoru blíž, tím líp. 

Jak bylo řečeno, statorové póly stojí proti pólům rotoru a pokud chceme, mohou být   redukovány na plochu  25% procent plochy oblasti pólů rotoru, protože není třeba velké plochy, ani velkého proudu protékajícího statorovými cívkami. 

Pokud budeme velkou pozornost věnovat detailům, provedeme správně matematické výpočty a správně použijeme kvalitní přístroje, můžeme očekávat neuvěřitelné výsledky. Studijní data, která byla dána k dispozici, ukazují, že těchto výsledků bylo dosaženo na několika strojích.


Teplota konvenčních strojů dosáhne hodnoty bodu varu již po 15 minutách provozu. Zkontrolujte Adamsův motorgenerátor po provozu s plnou zátěží za 48 hodin, nebo za 15 minut, pokud nechcete čekat tak dlouho. Budete velmi příjemně překvapeni - připomínám, že mluvím o plné zátěži, ne chodu naprázdno.


Mechanical Loading Test:

A high quality strain measuring instrument must be used in the universal "pony brake" method of mechanical load testing.

RPM tests must also be obtained with a high quality tachometer and/oroscilloscope reading and use the universal equation to calculate mechanicalmachine efficiency.

Poznámka (velmi důležitý faktor):


Když prodloužíte délku impulzu vzhledem k periodě (duty cycle), zvětší se příkon a účinnost se sníží. Z náhodně vybraných výsledků testů je velmi jasně vidět, co můžeme očekávat, když prodloužíme délku impulzu.
 


Poznámka:

Adamsův motorgenerátor je tak efektivní, tak jednoduchý, jeho konstrukce předčí všechno, co bylo kdy zkonstruováno , a je tudíž vhodný pro hromadnou výrobu.

Jednou z mnoha jedinečných vlastností Adamsova stroje je fakt, že statorové póly lze použít jak k pohonu stroje, tak ke generování elektrické energie.


Konstrukční rovnice Adamsova motorgenerátoru - 20/12/76

Po dlohé době vývoje bylo zjištěno, že maximálního elektromagnetického účinku je dosaženo tehdy, když šířka pólu statoru je čtyřnásobkem šířky pólu rotoru. Proto celková konstrukce zohledňuje tento odvozený poměr jedna ku čtyřem. (Adamsova rovnice aplikovaná na Adamsův stroj.)
----------------------------------------------------------------------------
Zpětná vazba - 20/12/1976
Zpětný vliv generovaný cívkou, která produkuje
elektrický výkon, způsobuje u konvenčních strojů zvýšení ztrát, ale v Adamsově stroji je využíván ke konání užitečné práce, vytvoření dodatečného krouticího momentu.
----------------------------------------------------------------------------
Ztráty vliv
em induktivní reaktance - 1/7/1976
Zde neexistují jalové ztráty, protože Adamsův stroj běží v podmínkách rezonance.
----------------------------------------------------------------------------

ADAMSŮV PULSNÍ ELEKTRICKÝ GENERÁTOR - Spiknutí

Mnoho let jsem čekal na příležitost začít psát o svém životě jako elektrotechnický inženýr a vynálezce, ale zdráhal jsem se z důvodu možné reakce jedné nebezpečné osoby, která byla příčinou nevýslovné frustrace, výsměchu, úzkosti, finančních problémů a zhoršení zdraví.

Po smrti Roba Muldoona se nyní cítím volněji a mohu snáze odhalit, čemu mě on a jeho režim vystavili, a jaké výsledné škody z toho vznikly naší zemi. Ohledně mého vynálezu jsem se osobně setkal s Muldoonem a dalšími osobami v jeho domácí kanceláři v Tamaki.

Výsledkem této schůzky bylo, že mě doporučil Úřad pro vývoj vynálezů (IDA, Inventions Development Authority). V dobré víře jsem řádně kontaktoval tuto instituci a tito lidé stáli na začátku ságy, která měla následovat.

Úřad pro vývoj vynálezů mě poslal do DSIR, kde v té době horečně pracovali na svých vlastních energetických systémech a pomáhal při různých velkorysých vládních projektech.

Čas plynul a DSIR mě vodil za nos několik měsíců; neustále se vymlouvali, proč dosud neotestovali můj stroj.

Mezitím byl Rob Muldoon jmenován ministrem SIS, což je ministerstvo s celosvětovými kontakty na CIA, ASIO, FBI a Interpol!

Mezitím jsem zkonstruoval větší pokusný stroj a objednal ze zámoří magnety a zařízení pro pulzní řízení. Čas, kdy bylo možno očekávat dodávku, již dávno uplynul a stále mi nic nepřicházelo, ani korespondence týkající se mých objednávek alespoň od jedné z elektrotechnických společností.

Osobně jsem telefonoval lidem, kteří původně odpovídali na moji korespondenci, a bylo mi řečeno, že "tento člověk u nás už nepracuje a nemůžeme vám nijak pomoci."

Muldoon zainteresoval celou zemi - New Plymouth Power Station, Huntly Power Station, Marsden Oil Refinery, etc etc. Vláda dala najevo, že v žádném případě nedovolí malému outsiderovi, jako jsem já, přijít s revolučním strojem schopným zažehnat tak zvanou energetickou krizi.

Muldoon v té době dal odposlouchávat můj telefon a byla sledována také moje pošta.

Několikrát jsem se setkal s hlavním vyšetřovacím úředníkem pošty ohledně mizení a sledování mé pošty se stejnými negativními a neuspokojivými odpověďmi a výsledky jako v případě vládních ministerstev. Po uplynutí několika měsíců DSIR konečně zhodnotil můj stroj.

Musím se zde zmínit o zajímavém faktu ohledně testování mého stroje u DSIR. Přihodilo se, že jistý elektrotechnický inženýr, s nímž jsem přišel do styku, který shodou okolností také testoval můj stroj, mě informoval, že člověk, který byl určen k zhodnocení mého stroje v DSIR, byl mechanický inženýr bez průpravy, znalostí ani kvalifikace v elektrotechnice nebo elektronice, a dále, že aucklandská divize neměla v personálu ani jednoho pracovníka kvalifikovaného pro takovou práci. Tato osoba přesto podepsala výsledky testů.

(Možná se divíte, odkud měl tento nezávislý elektrotechnický inženýr takové důvěrné informace o DSIR. Náhodou se stalo, že právě on byl jediným elektrotechnickým inženýrem v aucklandské divizi a mohu také dodat, že byl specialistou na elektromotory.)

To, že nekvalifikované osobě byl přidělen úkol zhodnotit možnosti revolučního motoru, je pro mě dalším důkazem o spiknutí.
----------------------------------------------------------------------------

    Hodnocení DSIR: účinnost 5.8%

   Hodnocení Lucas Industries: účinnost 100%!

Závěry dalších významných nezávislých inženýrů, včetně onoho bývalého zaměstnance z DSIR, se pohybovaly od účinnosti 96.93% do 100%!

V té době jsem nedopatřením pozval bývalého hlavního úsekového elektrotechnického inženýra, aby byl v mé laboratoři svědkem fenoménu u jednoho modelu, který na dvoupaprskovém osciloskopu vykazoval shodný tvar vlny na vstupu a na výstupu, kdy teplota vinutí nepřekročila pokojovou teplotu, což je nepopiratelným důkazem účinnosti 100% bez nutnosti dalších testů.

Připustil, že není pochyb o tom, že to, čeho byl svědkem, bylo reálné, ale jako všichni akademici, kteří lpí na své věži ze slonoviny, tj. víře vědeckého establishmentu, řekl, že to není možné.

Když budete číst některé mé rukopisy, zjistíte, že jsem zpočátku nevěřil v možnost jakéhokoli spiknutí, pokud jde o vynálezy s vysokou energetickou účinností a jistých komunikačních zařízení. Nyní musím říci, že poté, co jsem se nevědomky zapletl do sítě zákeřného spiknutí, když jsem nastoupil cestu jako vynálezce na poli volné energie, vím z vlastní zkušenosti o pastích, kamenných zdech, očividných překážkách a bariérách, které jsou stavěny do cesty vynálezci zařízení s vysokou účinností.

Rozhodl jsem se pátrat po osudu dalších vynálezů s vysokou účinností a dozvěděl jsem se, že po mnoha dobrých vynálezech jako by se slehla zem. Samotní vynálezci odešli do ústraní, stali se oběťmi nevysvětlitelných nehod nebo úplně zmizeli. V mnoha případech byly jejich laboratoře prohledány, vybavení bylo zkonfiskováno anebo zničeno a vynálezcům bylo dokonce usilováno o život. Jiní za slib, že budou mlčet a na vynálezu nebudou dál pracovat, dostali zaplaceno.

Konspirátoři, kteří jsou zároveň provozovateli kartelů, jsou rozhodnuti nutit lidstvo dál používat fosilní paliva pro všechna možná energetická zařízení a udělají cokoli, aby svého cíle dosáhli.

Potom jsem opustil vývoj výše zmíněného motoru a postavil dva odlišné typy samoběžných motorgenerátorů, jejichž účinnost značně převyšovala sto procent.
----------------------------------------------------------------------------
Nexus Magazine ve spoluprá
ci s Robertem Adamsem vydá "The Adams Pulsed Electric Motor Generator Manual". Tento manuál bude k dispozici v polovině prosince a jeden výtisk bude stát AUD$40.00 (včetně poštovného).

               Send to PO Box 30, Mapleton. Qld 4560 Australia.
----------------------------------------------------------------------------
     Robert Adams, 46 Landing Road, Whakatane, Bay of Plenty, New Zealand
------------------------------------------------------------------------------_ ______________________________________________________________________________
| File Name : ADAMS2.htm|
 

 Adams rozbíjí bariéru gravitace

Zdá se, že vynálezce Robert Adams prolomil bariéru gravitace se svým pokročilým elektrickým motorgenerátorem, který funguje ve stavu rezonance a pravděpodobně čerpá gravitační energii.

"Během posledních měsíců roku 1992 jsem odvodil to, co považuji za rovnici optimalizující konstrukci motorgenerátoru. Účelem mého snažení bylo ujistit se, zda použití této rovnice pro konstrukci mého nekonvenčního stroje ověří jisté teorie, které jsem předtím diskutoval s panem Brucem Cathie, mezinárodně uznávaným badatelem na tomto poli z Nového Zélandu. (Cathie je "otcem" harmonické mřížky.)

Po aplikaci "rovnice" na parametry stroje a jeho otestování není pochyb o tom, že stroj běžel ve vyšším stavu rezonance než jakého bylo dosaženo předtím.

Pan Cathie mi předtím řekl, že výsledky tohoto testu by měly být podstatně lepší, a cestoval z Aucklandu do Whakatane jenom proto, aby ověřil parametry stroje s použitím těchto "harmonických rovnic". Tyto výsledky potvrdily teorii, která byla předtím diskutována a plánována aplikovat.

Výsledky těchto prvních testů překonaly očekávání. Změřené parametry předčily všechno, co je známo na poli výzkumu volné energie. Existuje dokonce možnost, že i tato poslední čísla budou v blízké budoucnosti překonána.

Rovnice a způsob, jak jsou aplikovány, jsou ukryty v jistých parametrech a dnes lze tvrdit, že maximální účinnosti nelze dosáhnout bez přesné aplikace všech parametrů s použitím "Adamsovy pulzní metody" a Adams-Cathieho rovnic.

Výše zmíněné metody a výsledky nám dávají hodnotná vodítka pro solidní výzkum gravitační energie. Rovnice a metody aplikace konstrukčních procedur jsou však v této chvíli tajné. Údaje o účinnosti, dosažitelné tímto zařízením, jsou takové, že jednoduše nemohou být zveřejněny.

Vyzývám čtenáře, aby si přečetli následující příspěvky od Wilhelma Mullera a Dr. Rolfa Schaffrankea, jejichž obsah má vztah k mému objevu tajemství magnetismu zhruba před čtyřiadvaceti lety."
----------------------------------------------------------------------------

Další články nepřinášejí do problematiky Adamsova motoru nic nového, ale spíš problém zamlžují, například tvrzením, že u Adamsova motoru dochází k čerpání gravitační energie, proto budou ponechány v originále.

Adams Pulsed electric Motor Generator

Wilhelm Muller

"Reference to an article authored by Tom Valentine, California based freelance journalist, in regard to claims by Wilhelm Muller and his magnet manufacturers.

I must take Muller and his magnet manufacturers to task on their statement that "magnets can do a tremendous amount of work" - this is not so. In an over-unity rotary machine, the magnets are 'assisting' to run the machine, but they are not generating the extra energy beyond the reaching of 100%efficiency. The magnets are not doing actual work, as such, beyond that point.

It is likely Muller's machine is operating, according to the efficiency figure Muller quoted, somewhere on the near lower end of a positive resonance curve. From the generally known information on his device, this would bethe likely area in which it is operating. If this is so, then the chances of greater efficiency are slim, particularly on account of it appearing tobe operating in a positive mode. For the rotor magnets to operate as a gate to harness gravitational energy beyond unity, it must be in a negatively resonant mode and not operating in a closed magnetic circuit system.

Bruce Cathie and I spent an entire day together in January 1993 going over his harmonic equations in regard to my advanced machine, and confirmed that it was running in an advanced state of resonance, harnessing gravitational energy and demonstrating evidence of the magnets forming a 'gate' to harness one half-cycle of the gravitational pulse, but doing no actual work over and above the 100%.

In regard to another claim by Muller that he had to use powerful neodymium magnets, this also is contrary to our findings. It matters not whether you use standard off-the-shelf 'alnico' magnets or powerful magnets, the results are no different. It is not necessary to use powerful magnets to prove if a machine can be constructed with over unity capability. This fact has been shown repeatedly with the Adams machines, using small and weak magnets.

The inference also that Nikola Tesla might have required today's advanced magnetic materials to achieve over unity results, is also totally wrong.The only difference between using ordinary magnets like 'alnico' and, for instance, 'samarium cobalt', is that you get greater energy output from the stronger magnets by way of their ability to detect and amplify this energy on a greater scale; and, therefore, upon utilizing the Adams pulsing system,you can have a device using any ordinary magnets capable of not only 100% efficiency, but also of being tuned into operating as a gate in detecting and delivering gravitational energy.

As for the establishment's texts stating that "magnets do NO real work", the establishment, for once, is correct. It is, however, interesting to note that this is a very 'convenient' fact for the establishment to expound upon - there could be an underlying inference here that magnets are useless for machines designed to achieve beyond unity results.

Permanent magnets and their place in science today need to be more fully understood."


On Dr. Rolf Schaffranke

"Reference to an article written by Dr. Schaffranke in THE MANUAL OF FREE ENERGY DEVICES AND SYSTEMS, VOLUME TWO, published by D.A. Kelly, in which on page 7, paragraphs 7 and 12, Dr. Schaffranke erroneously maintains it is NECESSARY to use super magnets to tap gravitational energy.

I found that my original 1970 open magnetic circuit motor generator is superior to my 1976 closed magnetic circuit model in regard to the results of obtaining and maintaining a correct harmonic vacuum oscillation and so tapping gravitational energy during one half-cycle of the gravitational pulse wave.

People who make such claims regarding the use of super magnets, obviously have little or no experience in the realms of rotary free-energy devices using permanent magnets. Over twenty years ago, I proved that even tiny weak magnets bought off the shelf and incorporated into my machines yielded efficiency into the hundreds of per cent over unity.

A permanent magnet is an entity unto itself. It is no different in any way whatsoever from its brothers made of different materials; it is still a permanent magnet irrespective of its gauss rating.

These claims are tantamount to saying that you can get more than 2.2 volts out of a lead acid cell simply by increasing its ampere hour rating, or conversely, you use a ten horsepower motor to run a machine that only requires one horsepower.

I reiterate - the sooner science rejects conventionalism, the better for humankind.

If indeed magnets were doing a tremendous amount of work, they certainly would not last long in any machine. There are secrets and mysteries surrounding magnets and collapsing field energies, and only after exhaustive studiesof these two phenomena in practice, do these mysteries unravel themselves and emerge in their glory, and, correctly applied through the use of the required mathematics, pave the way to tapping gravitational energy in astronomical quantity.

For high-power rotary machines, however, super magnets are the obvious choice, for reasons of higher power capabilities, reduced weight and volume. When installed in an 'Adams' machine, these super magnets enable the opening up of clearances between rotor and stator without appreciable loss due to the high
overall efficiency of this machine.

If indeed it were possible to induce magnets to do a tremendous amount of work, as claimed by the aforementioned people, then I claim that the magnets must first have very substantial energy imparted to them to undertake the task ahead. Secondly, when reaching this 'tremendous' state, they would start heating up and continue to do so until they reach the point whereby their magnetism would begin disintegrating, and continue to do so until the machine would eventually come to a halt, unable to start again.

There are a lot of people out there striving for the ultimate in rotary electrical machines. They all have my personal blessings for their endeavors, but may I hasten to add for those who make such claims, that they
exhibit a lack of experience and knowledge of the capabilities of permanent magnets in rotary electrical machines.

But don't be disappointed, readers, as I assure you that permanent magnets are indeed the answer to free energy. Correctly adapted to a rotary machine they are the 'gateway' to harnessing gravitational energy.

With the application of the 'Adams resonant pulse frequency equation'and the 'Cathie harmonic equations' combined with the 'Adams Pulsed EMG System', incredible energies can be very easily and cleanly made available.

I wish to state to all readers at this particular stage, that I have only, in the past year, made the decision to publish certain aspects from my twenty years work in the field of free energy research.

There are no doubt many other researchers who, for various reasons such as lack of finance, fear, suppression and very many other barriers, have not had even a chance to be heard. It is to be hoped the day will soon arrive when all can benefit from our work."
----------------------------------------------------------------------------

 The Adams Pulsed Electric Motor Generator - January 1993

"An explanation to readers on matters pertaining to hysteresis loss, eddy current loss, magnetic drag. Also some advice regarding further information required from enquiries received to date by interested parties :

I would first like to state that it has been made clear that this machine has been proven to be capable of over-unity performance, plus the fact that it has proven itself capable of returning energy to its supply source. So we now come to the matters mentioned above.

If a machine is to run at unity or better, it must first 'overcome' those problems found in the conventional machine, which, of course, are principally those of magnetic drag, hysteresis loss and eddy currents, all of which waste energy in heat and hence require a cooling fan - with its attendant losses as well.

As explained previously, the Adams machine runs cool in comparison to the conventional machine and does not, therefore, require a cooling fan.Now these factors surely speak for themselves. It must also be borne in mindby the reader that in the conventional AC or DC machine, the internal heatof windingsand stators reach boiling point within fifteen minutes. The Adams machine does not have this problem.

Given these salient factors, which in themselves are a starting point for those of you who are forward-thinking, I feel I have provided sufficient hints, information and guidance to enable those astute enough to realize the
potentiality of the principles given, to build a machine for themselves according to their own leanings as well as along the lines of the Adams machine.

Most of you know of the manual which has been published and distributed by NEXUS Magazine. My purpose in compiling this manual is to give those interested an insight into the principles of the mysteries of my machine, and I expect those interested, patient and persevering enough to accept that they must work out and work with these mysteries and to, like myself, to battle to get there. Only then will true understanding and enlightenment reveal itself and true reward, however slowly, be theirs.

Notwithstanding these statements however, I submit here a few further valuable recommendations for readers, and as time progresses, and as time permits,some further such tidbits of information will be drip-fed through NEXUS as a form of encouragement to all concerned.

I would like to inform readers at this point in time that, because of the steady flow of response I have had since publication in NEXUS, by enthusiasts, interested parties and investors alike, it is no longer possible to address enquiries of the nature of those above individually, other than on a consultancy basis. Although I will continue to contribute certain articles to NEXUS as long as I am able, and will continue to personally reply to all mail, I ask readers to kindly understand that a good deal of my time is involved in consultancy already on my advanced projects, so my free time is somewhat limited. I encourage readers to keep their eyes on NEXUS as I intend to remain as loyal to them as they are to me.

Here, then, are those few further recommendations to readers.

If contemplating the construction of a proving machine - note as follows :

1) Don't purchase expensive powerful 'neodymium' or 'samarium cobalt' magnets without first having experience with cheap easy-to-get 'alnico' magnets, for if you commence with powerful magnets you will find yourself facing powerful problems. Using powerful magnets will not prove anything beyond what alnico will do. However, given this, if you feel you MUST choose powerful magnets, for whatever your reasons, take heed -great care is required in the handling of them to preclude personal injury.

2) For a proving machine do not use less than 10 ohms each for two stators at 180 degrees apart; recommend series mode for first attempt. Don't be concerned about start windings initially and, remember, what can be achieved MICROscopically can be achieved MACROscopically and so I strongly suggest - walk before you run.

3) Should you experience any difficulty in designing and constructing the tapered disc contactor (machining, etc.) then use electronic switching, i.e. photo, Hall effect, or inductor effect, with switching current transistor, etc. The machine, correctly constructed, should still deliver a minimum 107% efficiency. The charging effect will, of course, be lost, and the input current to supply the electronic switching will raise the total input quite steeply. The point to be made here is that in using electronic switching, in a larger machine, the degree of loss due to this use of electronic switching is negligible.
----------------------------------------------------------------------------
However, for those who are seeking greater efficiency figures, it is advised to stay with the tapered disc contactor method and build a small wattage unit, i.e. 0.25 to 1 watt. This is the area of power rating within which you will gain quicker and better results which, in turn, will provide the necessary experience for designing and building a larger unit.

Once again the inventor cannot stress the importance enough, for those who wish to construct a successful device, to start at the bottom rung and listen to what the device is saying to you as you go along.
----------------------------------------------------------------------------
Note for the Curious

I have received a lot of requests regarding an explanation accounting for such low temperature operation on full load. This one fact alone is indisputable evidence of a very high efficiency rating.

I have therefore decided to make up a set of drawings which will explain to the reader the questions regarding hysteresis, eddy current and magnetic drag losses, as well as temperature ratings, etc.

These drawings will be accompanied with written explanations concerning the 'how'and 'why' of certain factors.

These drawings and their accompanying information will be available directly from the inventor at the address given below at a cost of NZ $20.00 including postage.

Meanwhile, for further information on the 'Adams and Cathie' projects, you'll find it all in your future issues of NEXUS."

                                 Robert Adams
                                46 Landing Road
                            Whakatane, New Zealand


Vangard notes

   The Adams machine was quite the topic of discussion at the April 1993 ISNE conference in Denver. It was first broken to the public attention by NEXUS magazine, published in Australia.

   We have had contact with Duncan Roads, editor of NEXUS, for about two years now and they have used several of our files as source material or verbatim from the board.

NEXUS covers a broad range of topics and always has several interesting articles that make it worth subscribing to. And Duncan also believes that information should be as freely shared as possible, and so recommends that folks copy and pass around information from NEXUS, just as KeelyNet, nowin it's 4th year, has done from day one.

As to the ADAMS motor, I am a bit puzzled with the comments that gravitational energy is somehow used in the machine. From my admittedly limited understanding, it simply appears that he is using the back EMF to give additional thrust and thus a much higher efficiency.

With the use of the back EMF, there would be little if any hysteresis from the "collision" of the forward EMF with the back EMF and thus the reduction in heating.

We at KeelyNet would greatly appreciate reports from anyone reading this who might choose to build or otherwise experiment with the principle. You may upload as a text file or send a photo copy to the Vanguard Sciences address at the top of the document. Thanks....>>> Jerry
______________________________________________________________________________

| File Name : ADAMS3.htm

Msg # 4
Date: 12 Mar 94 20:56:00
From: David Galea
  To: all
Subj: Adams Motor/Generator
____________________________________________________________________________
Hello all,

I am new to this echo area and I am not sure if anyone has discussed this topic before.

I have obtained plans for constructing a motor/generator from a Mr. Robert Adams in New Zealand and I have begun construction.

Seven people have since built this device in Australia and it seems to work fine, but no-one can explain the effiency anomoly that occurs after about 15 minutes of running time. In the two that I have personally seen, the eff. rating jumps from 85% (normal) then after about 15 mins goes to around 120%.

We have set up oscilloscopes, amp meters, volt meters, temp meters and can't account for the increase.

We do not have access to a magna monitor to measure the magnetic field on the rotor, but we are still stumped.

Any ideas ? My intention is for it to be a Battery Charger.

David Galea
Melbourne Australia.

.
Vangard Note

  There are some peculiar activities that have happened with regard to the
  ADAMS motor. As you can see from the above email, these fellows claim to
  know of 7 people who have successfully replicated the Adams motor.

  In 1993, everyone was hot for it, wanting plans and such. Within a very
  short period, there was a business arrangement made with Adams which we
  heard was to produce a UNITY motor to be patented and sold in the U.K..

  Sometime toward the end of 1993, the talk was that the ADAMS motor had not
  proven out, that no one had successfully duplicated the effector there was
  some anomaly in the measurement method. A very bizarre turn around if you
  read the above email.

  At the 1994 ISNE meeting, Bill McMurtry of New Zealand gave a presentation
  in which he said flat out that the Adams motor did not work. We took Bill
  to dinner with Tom Bearden and Ken McNeil, but did not have an opportunity
  to speak with him in detail because he and Ken had some items to discuss in
  private.

  The collaboration of Adams with Bruce Cathie had increased the over unity
  output to numbers that were so incredible as to warrant not publishing them.
  I read something about it being on the order of 1:3000. At anyrate, the
  Adams motor is far from dead if there have been independent successes.
------------------------------------------------------------------------------_

1