wz

Průlom:
TESTY POTVRZUJÍ  TEORII HYDRINO

by Joe Shea
AR Correspondent
Bradenton, Fla.

BRADENTON, Fla., Dec. 18, 2010 – Pozoruhodný nový zdroj energie z frakčního vodíku umožní, že galon obyčejné vody se stane energetickým ekvivalentem 200 barelů ropy, tvrdí tým fyziků, kteří pracují nedaleko někdejších laboratoří Thomase Edisona a Alberta Einsteina.

„S další optimalizací,“ říká Dr. K.V. Ramanujachary z Rowan University v Glassboro, N.J., „není pochyb o tom, že tato technologie bude představovat ekonomicky životaschopnou a ekologicky příznivou alternativu pro uspokojení globálních potřeb energie. Pokud bude zdokonalena pro komerční využití, bude jedním největších pokroků ve vývoji technologie v dějinách.“

Tato metoda výroby elektřiny umožňuje, aby se palivo samo reprodukovalo odvedením části výstupu energie do katalyzátoru, který je potom regenerován, takže palivo je třeba jen jednou. S využitím tohoto procesu lze svítit deseti stowattovými žárovkami po dobu 24 hodin za penny.

Atomy vodíku z vody mohou uvolnit obrovské množství energie. BlackLight je nyní slibnou technologií motoru, umožňující automobilu ujet 5000 mil na galon vody.

A kdyby sluneční erupce během příštích deseti let měly moc způsobovat výpadky proudu do domovů, jak varovala National Oceanography and Atmospheric Administration, distribuované zdroje energie by mohly pomoci osvětlit Ameriku.

Fungující model je slíbený na rok 2011. Dokud se neobjeví a dokud nezávislé laboratoře nepotvrdí tvrzení BlackLight, většina vědců nepřijme takovou neortodoxní technologii, zvláště když je založena na klasické a ne kvantové fyzice. Výzkum BlackLight byl také v minulosti zkomplikován jeho těsnými vazbami na Rowan University, kde jeho několik inženýrů v minulosti pracovalo.

Ale největším problémem pro BlackLight mohou být ropné společnosti a konvenční průmysl, který bude odsunut na vedlejší kolej, pokud ne zničen, hydrinovou technologií. I kdyby jednotky, jak je popisováno, vlastníkům domů a výrobcům uspořily celkově triliony na nákladech za elektřinu a generovaly mnoho milionů pracovních míst, také lze předpokládat, že tato technologie bude terčem soustředěné kampaně zahraniční průmyslové špionáže.

Společnost, která se nikdy nepokusila jít na veřejnost, si udržuje nízký profil a vytvořila pozoruhodně střízlivou webovou stránku, plnou malých písmen a husté fyziky s malým apelem na čtenáře. Dokonce ani týdeník Cranbury Press se nezmínil o této společnosti ve své databázi, přestože obsahuje tisíce položek, vyhledatelných pomocí Gogole.

Je ironické, že zařízení BlackLight Power jsou umístěna v Cranbury, N.J., městečku 8 mil vzdáleném od laboratoří Princeton University, kde se kdysi lopotil Albert Einstein a 37 mil od West Orange, N.J., laboratoří Thomase Edisona.

Ale moučníkem je důkaz, nikoli website.

 „Demonstrovali jsme schopnost vyrábět elektrickou energii použitím chemických systémů pro přímou produkci elektřiny z přeměny vodíku na hydrino, což je stabilnější forma vodíku,“ řekl Dr. Randell Mills, předseda, CEO a prezident BlackLight Power.

Tým vedený dr. Alexandrem Bykanovem na harvardském „Smithsonian Center for Astrophysics“ pod kontraktem s „GEN3 Partners“ zjistil, že zařízení vykazovalo spektrální vyzařování vodíku v pásmu pod 80 nanometrů, což je doposud uznávaný „základní stav“ vodíku. Vědci dříve věřili, že elektron obíhající kolem vodíkového jádra nemůže mít nižší energetickou hladinu než je základní stav.

„Toto je rozhodující důkaz existence hydrina, jak dr. Randell Mills teoreticky předpověděl,“ píše se v tiskové zprávě BlackLight Power. Hydrino je frakční (zlomkový) stav vodíku, o němž skeptici ze světa kvantové fyziky prohlásili, že nemůže existovat.

 „Toto je nezvratný důkaz existence hydrina,“ řekl dr. Mills. „Pozorovaná světelná signatura pochází z čistého vodíku a existuje při mnohem vyšší úrovni energie než je považováno za možné pro tento prvek v jakékoli známé formě.“

Ve společném prohlášení dr. Bykanov a dr. Sam Kogan, hlavní výkonný ředitel GEN3 Partners, společnosti, která oceňuje nové technologie a pomáhá je dostat na trh, řekli: „Spektrální výsledky BlackLight Power byly identicky a nezávisle reprodukovány a my nemůžeme najít žádné konvenční vysvětlení pro emisi jasného světla z vodíku v této velmi vysoké oblasti energie. Věříme, že to potvrzuje emisi hydrina.“

Přijetí Millsových myšlenek je z velké části produkt boje mezi Einsteinovou staromódní „klasickou“ fyzikou a „moderní“ kvantovou fyzikou, jakou prosazoval zesnulý Richard Feynman.

Jedním z kritiků byl Stephen Chu, čínsko-americký fyzik, který získal Nobelovu cenu a později se stal ministrem energetiky prezidenta Obamy. Chu v roce 1999 nabádal investory, aby se vyhnuli BlackLight Power. Na druhé straně, sedm čínsko-amerických fyziků bylo spoluautory více než osmdesáti článků recenzovaných ve vědeckých časopisech, které se týkaly Millsovy práce. Mills nebyl k zastižení, aby komentoval tento článek. PR (public relations) agentura najatá jeho společností, gigant Hill & Knowlton, v minulosti neodpovídala na emaily a mluvčí Hill & Knowlton nechala v pátek telefonní volání přesměrovat do hlasové schránky.

Společnost publikovala své poslední objevy v recenzovaném International Journal of Hydrogen a v čísle Nov. 29 uveřejnila článek o novém zdroji energie, systému, jenž nazývají „Catalyst Induced Hydrino Transition“ nebo CIHT, který přímo produkuje elektřinu. Jiní používají stravitelnější název „Elektřina z klesajících orbitů vodíku.“

Společnost, financovaná sedmdesáti miliony dolarů třemi velkými kapitálovými firmami, říká, že technologie umožní elektrickému autu o velikosti a hmotnosti Priusu s cenou kolem devíti tisíc dolarů cestovat více než 5000 mil na galon vody. Spalovací motor není třeba. Bývalý náčelník štábu Letectva Spojených států a bývalý CEO Westinghouse Corp. v různých dobách seděl ve správní radě společnosti.

Nejméně pěr amerických společností, dodavatel energie z Washington, D.C a nadnárodní firmy v Itálii a Holandsku doufají, že nainstalují hydrino generátory, které vyprodukují takové množství elektřiny, které je ekvivalentní spotřebě 1 milionu amerických domácností, v ceně jednoho centu za kilowatthodinu.

Rozšířený tým vědců a inženýrů na Rowan University říká, že dokončil sérii rok trvajících důkladných testů tepelných systémů, které následovaly po předchozích zkouškách, prováděných v říjnu 2008 a srpnu 2009. Pomocí chemie pevného paliva, ve vlastnictví BLP, která je schopna spojité regenerace, nezávisle navrhli a otestovali paliva, která mohou generovat na požádání více energie než pomocí spalování, ale mnohem levněji.

„Profesoři z Rowanu oznámili, že s využitím chemického procesu BLP bude celkový zisk energie 6,5-krát větší než jaký je maximální energetický potenciál těchto materiálů ze známých chemických reakcí,“ píše se ve zprávě. Team Rowanu zahrnuje dr. Ramanujachary, který je zasloužilým profesorem chemie a biochemie, pomocného profesora chemie dr.Amose Mugweru, profesora inženýrství dr. Johna L. Schmalzela, P.E. a dr. Petera Janssona, P.E., mimořádného profesora inženýrství na Rowanu.

„Navíc, nezávislé testy, prováděné během posledních 12 měsíců, zahrnující 13 pevných palivových směsí, které jsme vytvořili z komerčně dostupných chemikálií a byly potvrzeny mnoha analýzami, náš tým profesorů inženýrství a chemie, personál a studenti na Rowan University nezávisle a shodně generovali přebytek energie v rozsahu od 1,3 do 6,5 násobku maxima teoretického tepla, které by vzniklo pomocí známých chemických reakcí,“ řekl dr. Ramanujachary.

Na rozdíl od systémů založených na teple, řekl Mills, „[CIHT] vyrábí elektřinu bez potřeby mechanických generátorů, poháněných tepelnou energií.“ Napájecí jednotky budou distribuovány do jednotlivých domácností, kde mohou dodávat elektřinu nejen pro dům, ale i pro jeho okolí. Malá jednotka v autě může být dokonce připojena k domácímu rozvodu a napájet celý dům.

Spíš než spoléhání se na obrovské provozy, jednotky učiní každý dům a okolí autonomním – nezávislým na síti – jak o tom sní zelení aktivisté. To učiní ze zavádění jednotek rychlý proces, říká Mills.

„V důsledku toho je očekáváno rychlé šíření rozmístěním mnoha autonomních distribuovaných jednotek, které obejdou velké bariéry pro vstup na trh s energiemi, jako je vývoj a budování masivních elektráren za miliardy s přidruženou distribuční infrastrukturou, „řekl Mills. „To platí zejména pro rozvojové země.“

BlackLight Power se soustředí na použití CIHT jednotek pro výrobu elektrické energie a bude ji prodávat přímo zákazníkům na základě kupní smlouvy.

 „Obchodní strategie je podobná solárnímu leasingu, ale cena je potenciálně mnohem nižší a systémy lze použít v podstatě pro všechny aplikace všech velikostí nezávisle na slunci nebo síti nebo - v případě palivových článků a aut - na dodávkách paliva,“ řekl dr. Mills.

„Abychom si uvědomili, jak převratná tato technologie bude, představte si, že elektrické auto může ujet více než 5000 mil na energii z vodíku obsaženém v galonu vody bez jakéhokoli znečištění. Elektrický zdroj může být potom vyzvednut z auta a připojen do vašeho rozvaděče a napájet váš dům a energie ještě zbyde pro vaše okolí,“ dodal Mills.

Některé z těchto nadějí na využití nové technologie jsou již blízko naplnění. „Průlom BLP v oblasti technologie CIHT nám umožní stát se hlavním producentem zelené energie pro podzemní dráhu v (Washington) DC a přitom umožní dramatické úspory a neslýchanou nezávislost,“ řekl John E. Akridge III, předseda a vlastník Akridge Energy z Washington, D.C.

To je ideální pro naše potřeby napříč celým spektrem našich aplikací: dodávat energii pro bytový komplex, komerční kanceláře, maloobchodní prodejny a další projekty,“ řekl Akridge. Jeho firma, koncesionář BlackLight Power, který vlastní řadu budov ve Washinton, D.C., „hodlá rozmístit elektrické napájecí jednotky CIHT různých velikostí v komerčních nemovitostech, prodávat elektřinu svým nájemníkům a případně do místní elektrické sítě,“ řekl.

V Rowan University, kde se provádělo ověření této technologie, předseda oddělení fyziky na univerzitě, je má v tento proces důvěru.

„Chemikálie, které se používají pro technologii CIHT, podobné těm, jež se používají v termických a chemických článcích, byly jednotlivě, důkladně a pečlivě ověřeny během posledních tří let týmem z Rowan University, včetně mě,“ řekl dr. K.V. Ramanujachary said. „Protože měření na CIHT je elektrické versus kalorimetrické, nemůže být sporu o výkonu a energetické bilanci,“ řekl.

Zdroje: Práce dr. Alexandra Bykanova, Validation of the Observation of Soft X-Ray Continuum Radiation from Low-Energy Pinch Discharges in the Presence of Molecular Hydrogen, týkající se tvoření emisí hydrina.

Pro laiky: A PowerPoint presentation is available. AR Correspondent Joe Shea can be reached at amreporter@aol.com. Mark Goldes contributed additional reporting on solar flares.

Copyright 2011 Joe Shea The American Reporter. All Rights Reserved.

http://www.american-reporter.com/4,126W/29.html

 

 

Překlad: Ladislav Kopecký