wz

BlackLight Power Inc. zveřejnila alternativní energetické řešení připravené ke komerčnímu spuštění

Společnost BlackLight Power Inc. dnes oznámila úspěšné testy nového energetického zdroje. Společnost úspěšně vyvinula prototyp energetického systému, který je schopen v případě potřeby vyrobit 50.000 wattů tepelné energie. S využitím stávajících znalostí z oblasti chemického a energetického inženýrství chce společnost BlackLight Power (dále jen "BLP") okamžitě navrhnout a vybudovat centrální elektrárny využívající proces BlackLight.

Společnost BLP plánuje vybudovat pilotní závody s architektonickými a inženýrskými firmami a očekává, že je otevře zhruba za 12 až 18 měsíců. BLP proces napodobili a posuzovali nezávislí vědci a projevili o něj zájem finanční instituce a provozovatelé energetických závodů z celého světa.

Společnost BLP plánuje, že bude na tuto svou technologii poskytovat licence.

"Pokud vyrobíte levně teplo, můžete nabízet i levnou elektřinu a vyrábět levný vodík," řekl Randell Mills, předseda představenstva, generální ředitel a prezident společnosti BlackLight Power Inc. "Prostřednictvím procesu BlackLight vzniká ohromné množství levného, neznečišťujícího tepla, které nahradí tepelnou energii z elektráren na uhlí, ropu, plyn, a jaderných elektráren, které je pak přeměňováno na elektřinu."

A jelikož ceny benzínu lámou rekord za rekordem, generální ředitel společnosti BlackLight Randell Mills říká, že proces BlackLight představuje objev, na který jsme všichni čekali. "Automobil na vodíkový pohon je známý již desítky let, ale nikdy se nenašel způsob, jak vyrábět levný vodík, až do dneška. Plánujeme, že se nám podaří vyrábět energii v takovém rozsahu, abychom dokázali nahradit benzín prodaný za den u čerpacích stanic za vodík z vody do zhruba dvou let."

Dr. Shelby Brewer, bývalý generální ředitel společnosti ABB Combustion Engineering a náměstek ministra pro energetiku během vlády prezidenta Reagana, označil toto oznámení za pozoruhodné. "Za dobu téměř padesáti let, kdy se pohybuji v oblasti energetiky, jsem se nikdy nesetkal s nějakým objevem, který by byl tak slibný jako tento. Když jsem v šedesátých letech studoval, abych se stal jaderným inženýrem, nikdy jsem si nepředstavoval, že zažiji takový den, jako ten dnešní." Brewer, současný člen správní rady společnosti BlackLight Power, dodal: "Tento objev byl podporován zcela soukromým kapitálem a vláda do něj neinvestovala vůbec nic."

Michael Jordan, bývalý generální ředitel společnosti Westinghouse a současný člen správní rady společnosti BlackLight Power, řekl: "Objevy, které zveřejnil Randell Mills a jeho tým vědců, představují jeden z nejdůležitějších pokroků v oblasti energetiky za posledních padesát let."

Generální ředitel společnosti BlackLight Randell Mills zveřejnil nárys celkové dokumentace a vysvětlení procesu BlackLight, který je k dispozici na internetové adrese: http://www.blacklightpower.com/. Mills se zavázal, že zveřejní všechny další poznatky ve vývoji, ke kterým dojde.

 

O společnosti BlackLight Power

Společnost BlackLight Power Inc. je vynálezce nových primárních zdrojů energie a nového oboru chemie vodíku s širokou řadou komerčních aplikací.

Společnost BlackLight Power vyvinula nový primární zdroj energie s aplikacemi pro vytápění, distribuovanou výrobu energie, výrobu centrální energie a hnací energie založené na novém chemickém procesu uvolňování latentní energie atomu vodíku, procesu s názvem BlackLight Process.

 

Více informací naleznete na internetové adrese http://www.blacklightpower.com/

http://www.eurochem.cz/index.php?LA=CS&MN=BlackLight+Power+Inc.+zve%F8ejnila+alternativn%ED+energetick%E9+%F8e%9Aen%ED+p%F8ipraven%E9+ke+komer%E8n%EDmu+spu%9At%ECn%ED&ProdID=00023706AFF81F860002EC55&DT=4097&TXTID=1649&PHPSESSID=fa...