wz

VÝZKUMNÍK ODHALUJE JEDINEČNOU NOVOU TŘÍDU HYDRIDŮ

by Dr. Randell Mills, BlacklightPowerTM

Courtesy of Remy Chevalier

Objevy ukazují na nový zdroj levné energie, baterie s dlouhou životností, magnetické polymery, lehké materiály; to všechno je založeno na aplikacích "Grand Unified Atomic Theory" (velká unifikovaná atomická teorie) Dr. Randella Millse v jeho společnosti BlackLight Power.

Ontario, Calif., Oct. 6, 1999, dr. Randell Mills, CEO a hlavní výzkumník společnosti BlackLight Power dnes odhalil na Pacifické konferenci o chemii a spektroskopii výsledky svého výzkumu v oblasti nové chemie vodíku. Konference, jíž se zúčastnilo přibližně 800 vědců a výzkumníků, je sponzorována mj. kalifornskou sekcí  Americké chemické společnosti a Společností pro aplikovanou spektroskopii.

Během konference Mills a jeho kolegové shrnuli pokračující výzkum BLP, který naznačuje objev ohromného nového zdroje energie a nového pole chemie vodíku. Jedním z přednášejících o BLP byl dr. Johannes Conrads, bývalý předseda představenstva a bývalý ředitel INP, Greifswald, Germany, jednoho z nejpřednějších výzkumných center pro studium plazmové fyziky nízkých teplot. Dr. Conrads bude rozebírat nezávislou studii INP o Millsově teorii, která demonstrovala generování extrémních UV emisí při nízkých teplotách z atomického vodíku.

„Jsme potěšeni, že dr. Conrads se k nám dnes připojil a přednese zprávu o svých poznatcích. Během 40 let práce výzkumníka nikdy nepozoroval fenomén spojený s procesem BlackLight,“ řekl Mills.

Místo zahřátí vodíku na extrémní teploty nebo použití vysokého napětí, Mills a nezávisle na něm Conrads demonstrovali schopnost uvolnit z vodíku energii pomocí určitých katalyzátorů, přičemž bylo možno ve vodíku pozorovat plazmu a byly zaznamenány ultrafialové emise. „V podstatě jsme ukázali, že můžeme produkovat teplo a tudíž elektřinu v plazmě vodíku bez energie na vstupu. Máme chemickou reakci, která produkuje hodnotné produkty,“ řekl Mills. Conradsova zjištění podporují a podtrhují potenciál pro revoluční aplikace Millsova procesu na poli chemie a energetiky.

Svět může mít nový zdroj levné, obnovitelné, čisté energie, protože tyto reakce mohou být využity pro generování elektřiny. Když vodík přechází do těchto nižších stabilních stavů, je uvolňována energie ve formě extrémního UV světla. Jako vedlejší produkt jsou vytvářeny neobyčejné sloučeniny. Jednou z prvních aplikací těchto produktů by mohla být velmi zdokonalená vysokonapěťová baterie s výkonem minimálně tisíckrát větším než mají konvenční baterie a mohla by být nabíjena levnou elektřinou. To by mohlo pomoci uvést v život věk elektrických vozidel.

Jedna třída vodíkových polymerů, vytvořených pomocí procesu BlackLight, vykazuje elektrickou vodivost a elektromagnetismus. Plasty s takovými vlastnostmi by měly dalekosáhlé aplikace v různých oblastech elektroniky a elektrotechniky. Sloučeniny s vlastnostmi jako je pružnost, trvanlivost a nízká hmotnost ve spojení s pevností a vodivostí kovu by změnily výrobu vozidel a letadel, která by se stala lehčími, levnějšími a úspornějšími dopravními prostředky.

Mills a jeho kolegové z BLP na konferenci představili čtyři práce, týkající se syntézy a vlastností této jedinečné nové třídy hydridových sloučenin a experimantálních dat, jež dokazují jejich existenci. Dvě z těchto prací byly přijaty k recenzované publikaci do časopisu International Journal of Hydrogen Energy, vydávaného mezinárodním sdružením International Hydrogen Energy Association,  a také do periodika Fusion Technology, jež vydává American Nuclear Society.

Millsova práce je založena na jeho "Grand Unified Atomic Theory“, vydané v roce 1995, ve které se tvrdí, že vodík může existovat ve stavech nižších než je základní stav, uznávaný klasickou kvantovou fyzikou. Millsova teorie je v rozporu s dlouhodobě uznávanými principy kvantové mechaniky, ale Mills má data, produkty, důkazy a potvrzení od nezávislých laboratoří, že jeho průlomová teorie je správná. „Držel jsem povahu své práce v tajnosti do současnosti, protože jsem se chtěl ujistit, že máme řádná podpůrná data a potvrzení od dalších výzkumníků, jako je dr. Conrads, takže moje teorie a její důsledky by měly být brány vážně,“ řekl Mills. Tato kontroverzní teorie má potenciální aplikace dosahující mnohem dál než jsou nové sloučeniny vodíku.

BlackLight Power a Mills nyní přitahují širokou pozornost jak ve vědecké komunitě, tak mezi důležitými investory. Soukromá nabídka BlackLight Power z nedávné doby byla rychle přijata a společnost podepsala smlouvu s Morgan Stanley, která bude sloužit jako investiční banka. Spolu s finančním krytím od několika velkých provozních a výrobních společností. Je BlackLight kapitalizován 20 miliony dolary (v současnosti to je údajně již 70 milionů, pp).

Mills je prezident a zakladatel společnosti BlackLight Power a vynálezce procesu Blacklight. Také založil několik dalších firem, včetně Luminide Pharmaceutical. Mills promoval na Harvard University Medical School v roce 1986 a dělal postgraduální práci na MIT v oboru fyzika a chemie. Millsova kniha The Grand Unified Theory of Classical Quantum Mechanics, poprvé vydaná roku 1995, podrobně popisuje jeho teorii, která pěkně spojuje dohromady kvantovou mechaniku a relativitu. „Za nejdůležitější věc na mé teorii a výzkumu, který jsme provedli, považuji to, že dává vzniknout možnosti vytvořit nevyčerpatelný zdroj energie,“ řekl Mills.

BlackLight Power roste rychle. Má prostory o ploše 53 tisíc čtverečních stop s vývojovým zařízením a více než stovkou výzkumníků a podpůrného personálu, které se nacházejí v Cranbury, N.J., nedaleko Princetonu, N.J. Millsovi byly během posledních let uděleny patenty v Austrálii a Jižní Africe a má několik přihlášek vynálezů ve Spojených státech. (V současné době má Mills a BLP v USA již celou řadu patentů – pp.)

Dr. Randell Mills je CEO (Chief Executive Officer) a hlavní výzkumník BlackLight Power, společnosti zasvěcené objevování a vývoji nových sloučenin vodíku, které jsou vedlejším produktem prakticky nevyčerpatelného nového zdroje energie, produkované procesem BlackLight. BlackLight Power má ústředí v Cranbury, N.J., nedaleko Princetonu.

http://www.padrak.com/ine/NEN_6_12_5.html

 

Překlad: Ladislav Kopecký