wz

Dr. Randell Mills a Blacklight Power

 

Následující text je založen na příběhu Dow Jonese, napsaném Erikem Baardem:

 

U.S. UDĚLILY PATENT NA VODÍKOVÝ ZDROJ ENERGIE Zdroj:  New York (Dow Jones)

 

U.S. Patent 6,024,935 byl udělen dr. Randellu Millsovi a jeho společnosti BlackLight Power, Inc. Patent s šedesáti stránkami a 499 tvrzeními je neobyčejně dlouhý. Patent má název „Lower-Energy Hydrogen Methods and Structure."

 

Dr. Randell Mills počátkem roku 1989 objevil, že energie atomu vodíku může být snížena pod jeho základní stav a odevzdat přitom značné množství energie.

Nejdříve se myslelo, že objevil nějakou novou formu studené fúze.

 

Avšak ve své rané práci ukázal, že jeho objev byla skutečně nová forma energie z poklesu orbitu elektronu v atomu vodíku (a tuto novou formu vodíku nazval hydrino). Millsova zpráva ukázala, že množství energie na výstupu je tisíckrát větší než vložená energie. Toto neobyčejně velké množství tepelné energie bylo přičítáno katalytické reakci, která poskytuje receptor pro emitovanou energii, když se vodík mění na hydrino. Bulletin Fusion Facts dr. Millse za jeho práci jmenoval vědcem roku.

 

Byl to dlouhý boj s patentovým úřadem o udělení patentu za vynikající práci dr. Millse. Aby získal patent, dr. Mills zařídil následující:

 

1. Nezávislé ověření Johannesem Conradsem z Institutu pro plazmovou fyziku nízkých teplot při Univerzitě Ernsta Moritze Arndta v Greifswaldu, Německo.

2. Nechal práci zrecenzovat a otisknout v časopisech Fusion Technology a International Journal of Hydrogen Energy.

3. Prezentoval svůj objev na schůzce American Chemical Society.

 

Jedním z nejzávažnějších důvodů k uvěření (pro tohoto autora), že se jedná o důležitou novou technologii získávání energie, bylo prohlášení dr. Roberta Parka (mluvčího American Physical Society), který řekl, „Jsem šokován, že vydali patent na toto! To naznačuje, že potíže s patentovým úřadem pokračují.“

Parks tento proces přirovnal k „perpetum mobile.“

 

Brigid Quinnová Parkovi za U.S. Patent and Trademark Office odpověděla: „My neudělujeme patenty na stroje typu perpetum mobile. To, že tento patent byl udělen, znamená, že splnil kritéria, že se jedná o nové, užitečné a ne-samozřejmé řešení a že bylo úplně odhaleno, jak funguje.“

 

Možná měla dodat, že její úřad neměl zaměstnance, jehož úkolem by bylo odmítat patenty této kategorie, jako ho měl pro cca 300 patentů v kategorii vynálezů, týkajících se studené fúze.

 

Dr. Robert Park je mezi lidmi z komunity nových energií dobře známý pro jeho statečné úsilí zničit věrohodnost jakéhokoli vývoje na poli nových energií, které by mohly ohrozit tok peněz do komunity horké fúze. Proto tedy, když on je zoufalý, musí jít o hodnotný objev v oblasti nových energií.

 

Mills vysvětluje, že jeho proces vytváří plyny o vysoké teplotě (plazmu) bez použití velkého množství energie v podobě tepla, mikrovln nebo elektřiny.

Horká plazma bude zdrojem energie pro pohon turbín a poskytne tepelnou energii i pro další použití. Jako příklad Mills uvádí, že další vývoj systému plazma – elektřina může být schopen poskytnout domácí jednotku o výkonu 5kW v ceně pod 2000 dolarů.

 

Nedávné vysoké ceny akcií ve společnostech vyrábějících palivové články mohou utrpět pokles, způsobený konkurencí tohoto nového vývoje na poli energetiky. Toto oznámení téměř jistě vzbudí zájem o IPO (Initial Public Offering = počáteční veřejná nabídka akcií), plánovanou pro Millsovu společnost koncem tohoto roku.

 

Tento autor již řadu měsíců tvrdí, že nejdůležitější částí Millsova objevu je produkce nové formy vodíku – hydrina. Je pravděpodobné, že bude vyvinuto široké pole chemických sloučenin, založených na tomto novém typu chemie. Dá se očekávat, že se vyvine nové a důležité odvětví chemického průmyslu.

 

Z vědeckého pohledu dopad Millsova objevu způsobí dramatické přehodnocení dlouho podporované a silně bráněné mainstreamové kvantové teorie. To je ovšem nepřijatelná představa pro lidi jako je Dr. Robert Park, který je velmi hlasitým obráncem současného paradigmatu ve fyzice.

 

Jaký bude dopad na zbytek světa nové energie? To je otázka, na níž odpoví až budoucnost. Avšak bude zajímavé sledovat, zda patentový úřad bude pokračovat v bránění vynálezcům studené fúze nechat si chránit své intelektuální vlastnictví. Dopad od prověřeného a dobře finančně zajištěného vývoje společnosti BlackLight Power, Inc. je mnohem větší hrozbou pro pokračování financování projektů horké fúze než od domnělé hrozby ze strany přístrojů studené fúze.

 

Tuto speciální zprávu připravil Hal Fox pro New Energy News, bulletin pro členy Institute of New Energy.

 

Komentáře Toma Beardena:

 

Poznámka překladatele: Příliš odborné poznámky Toma Beardena jsem ponechal v originále, barevně odlišil a přeložil pouze obecné komentáře a ty, které se týkají Millse a jeho objevu. Ne proto, že by Beardenovy úvahy nebyly zajímavé, ale proto, že s Millsovou prací nesouvisí a pro neinformovaného čtenáře by mohly být matoucí.

 

Toto je bezprecedentní kousek dobrých zpráv… Se 499 patentovými nároky, uznanými Patentovým úřadem, se Millsův vynález stává významným průkopnickým patentem. Označení „průkopnický“ je zcela oprávněné, protože Mills se stal průkopníkem na zcela novém poli výzkumu.

 

Je podstatné, že Mills své výsledky demonstroval pomocí nezávislých testů. Vědeckou metodou BÝVALO, že když experiment odporuje teorii, musí se změnit teorie. Jak můžeme vidět, toto už neplatí a většina vědců je mnohem více dogmatických než starý středověký Aristotelův metafyzický systém, proti němuž vědci bojovali 300 let, aby se dostaly z jeho nadvlády. Takže budou bránit vyvrácený teoretický model do smrti. Zkrátka, oni odmítnou experiment a teorii ponechají beze změn. A to je dogma, ne věda.

 

When you think of it, what is so unbelievable in having an energy density (potential) state below the ground state (the ground potential level?"  For decades particle physics has used the fact that such negative energy states do exist, e.g., the Dirac sea of negative energy states, usually considered filled with Dirac electrons.  We know you can lift electrons out of there by adding energy; that has long been established.    

Well, classical electrodynamics already assumes (and widely uses) the fact that one is free to regauge the potentials (change the energy density of the system) at will, freely!  Electrodynamicists already do that, particularly in applying the Lorentz symmetrical regauging.  There they do it twice, and very carefully so that the two are 'equal and opposite' so that you get no excess net force with which you could do free work.    

So what mighty commandment says that one cannot have just a single asymmetrical regauging?  Since Lorentz, everyone already assumes you can have such, anytime you wish.  So what "law" forces us to always seek and use two equal and opposite regaugings?  What fool seeking useful energy from the vacuum potential, would use TWO self-defeating free energy changes? Obviously, if you wish the vacuum to GIVE you something for free, you must use only ONE regauging, which will a priori be asymmetrical.  Then you get a free energy-density change in the local vacuum, and you can certainly get a "potential state" that is below the ground level potential state.  That is just making a negative potential, and that is just performing a selected asymmetrical regauging of the system.    

Apparently Mills has done precisely that.  The hydrogen atom and its parts do not care what energy state the local vacuum is in.  If you externally regauge that state, and put it below the normal "ground state" potential level, then certainly the hydrogen atom and its proton and electron will react and change!    

Okay, so we haven't ever used that before in conventional science.  So what! One is only asking whether or not it is permissible.  And the answer is, it's permissible in spades, and implicitly contained in experimentally established regaugings already used and known.  So it becomes just a matter of finding out "how to do it and how to do it well".  That's where the creative inventor comes in.  Apparently that is just what Mills found out how to do.    

 

Protože Mills na svém objevu pracoval od roku 1989, trvalo 11 let, než mu byl udělen patent. A musel své výsledky prokázat. Což také udělal.

Každý vědec, který za něco stojí, by měl být potěšen, že Mills objevil něco nového ve vědě, a proto tedy vědu posunul o kus dopředu. O tom by věda měla především být!  

 

Many closed-minded arch skeptics seem unaware that the Heaviside-Maxwell equations, prior to arbitrary symmetrical regauging by first Lorenz and then H.A. Lorentz, do indeed include open electrodynamic systems far from equilibrium in their vacuum energy exchange.  But these critics seem to have only classical equilibrium thermodynamics in their minds, with its second law, and of course that does not even apply to open dissipative systems. Someone should explain to such strident critics why Prigogine was awarded a Nobel Prize.  However, Lorentz's arbitrary symmetrical regauging gave them just exactly what they wish.  It discards all those permissible overunity Maxwellian systems, and retains only those which are forcibly in equilibrium with their active environment.  Once in equilibrium, then classical thermodynamics DOES apply, as does that old second law, and that system will never exceed COP = 1,0.    

Interestingly, every power system our engineers and scientists have ever built, has been designed and built in accord with the Lorentz-regauged subset of Maxwell-Heaviside theory.  NEVER with the full theory, and NEVER with asymmetrical self-regauging and thus a violation of the Lorentz condition.    

Finally, let us return the skeptics' own stuff back to them.  The classical EM they so staunchly defend, after Lorentz's arbitrary symmetrical regauging, has simply discarded that entire vast subset of permissible Maxwellian systems that are open dissipative systems and therefore permitted to (1) self-organize, (2) self-oscillate or self-rotate, (3) power themselves and their loads (all the energy is just received from the active vacuum environment), and (4) exhibit negentropy.  The Lorentz regauged CEM retains only those systems which HAVE BUILT INTO THE PHYSICAL SYSTEM ITSELF TWO EQUAL AND OPPOSITE ASYMMETRICAL SELF-REGAUGINGS, SO THAT THE SYSTEMS DELIBERATELY IMPLEMENT TWO "LORENTZ DEMONS" TO FORCIBLY REGAUGE THEMSELVES SYMMETRICALLY AND THEREFORE FORCIBLY MAINTAIN THEMSELVES IN EQUILIBRIUM IN THEIR VACUUM EXCHANGE.    

In short, all power systems to date have been built so that they themselves forcibly keelhaul themselves continuously into equilibrium with their active external environment.  Little wonder that none of them exhibits COP > 1.0!    

Now let us turn to the "cherished" old CEM so loved by the skeptics.  CEM is well-known to be riddled with foundations errors, limiting assumptions, and non sequiturs -- see Wheeler, Feynman, Bunge, Margenau, Barrett, Cornille, Evans, Vigier, Lehnert, etc.  Since CEM omits the active vacuum exchange, then it is faced squarely with its totally unresolved problem of the "source charge".  Implicitly CEM considers that the source charge CREATES all that energy it pours out across the universe in its fields and potentials, in fact altering the entire vacuum potential of the universe.  Well, that violates the most sacrosanct law of all: energy can neither be created nor destroyed.    

So if anyone is going to point fingers and cry "perpetual motion nuts", let him point the first finger at himself.  At least we overunity researchers know we must have open dissipative systems far from thermodynamic equilibrium.  But in our wildest nightmares, we could never dream of the vast array of perpetual motion machines already assumed by classical CEM and its elimination of the vacuum energy exchange.    

One can in fact show that every electrical load ever powered, has always been powered by energy extracted from the vacuum, NOT by the energy we input to the shaft of a generator or the chemical energy in a battery.  We have adequately addressed that in full elsewhere.  

In case the critic thinks the "scalar" potential is a scalar entity, he should be introduced to Whittaker 1903.  For nearly a century it has been rigorously shown that the "scalar" potential is not a scalar entity at all, but is a harmonic set of bidirectional EM longitudinal wavepairs.  It is composed of a vast set of multiple wave energy flows, in both directions (radially out from the source charge, and radially back into it).  We can also replace fields and waves with two scalar potential functions, since Whittaker in 1904 showed that any EM field or wave -- any whatsoever -- is just two such dynamic scalar potentials with dynamics functions imposed.  So everything in the classical EM text anyway is comprised of sets of bidirectional EM longitudinal wavepairs, with imposed dynamics.  Everything is comprised of dynamic sets of internal longitudinal EM energy flows.  A whirlpool in a river may appear completely static, but inside it is highly dynamic, with water constantly flowing through it.  So is a "static" potential or field.    

So the electrodynamics that the skeptics are so certain of, already implicitly describes every charge in the universe as a PERPETUAL MOTION MACHINE OF THE WORST KIND, CREATING ENERGY RIGHT OUT OF NOTHING.    

Even worse, as a residue of the old material ether assumed by Maxwell (and still in the equations; nary an equation was ever changed after the material ether concept was falsified), CEM then "defines" a potential as its own reaction cross section with a unit point static charge, and "defines" a field as its own reaction with a unit point static charge.  Well, that is a gross non sequitur because it totally confuses the cause (the EM entity prior to interaction) as the effect (the small EM entity diverged after interaction).  In fact, not a single CEM textbook or paper in the Western world shows the form in which an EM wave exists in space, prior to interaction.  All illustrations are of the E-H effect wave in matter after interaction, not the Et-Ht impulse wave that exists in spacetime prior to interaction.

What a way to run a railroad!    

When the arch skeptics explain how the source charge produces those fields and potentials and their energy, WITHOUT interaction with the vacuum and WITHOUT broken symmetry in that interaction (which two things have been known and experimentally proven in particle physics for more than four decades), then one should consider listening to them, AND NOT BEFORE.  When they correct the "definitions" of field and potential, and use the field and potential themselves rather than the reaction cross sections of each of them at a point, then one can believe they may understand EM energy flow.  But not till then.    

 

V každém případě experimentátoři ukazují, že stará EM teorie ještě není uzavřena a elektrodynamika je dosud v raných stádiích vývoje a má před sebou ještě dlouhou cestu.   

 

Mills se solidně zapsal do tabulky výsledků a to je jednoduše potěšitelné. Pro jednou „dobří hoši“ zvítězili.

 

To mi připomíná stejný druh pontifikátorů, kteří zatracovali samotnou myšlenku amorfního polovodiče. Hřímali, že každý hlupák ví, že polovodič musí být krystalický. Ukřižovali Ovshinského, nazývaje ho šarlatánem a darebákem. Potom se jednoho dne probudili a zjistili, že Ovshinsky dal svůj amorfní polovodič do kopírek Xerox, pod kontraktem, a fungoval dobře, díky! Zanedlouho potom studenti začali dělat doktoráty na téma amorfní polovodiče. Kolik zapálených kritiků se potom Ovshinskému omluvilo? Ani jeden!

 

Pravého vědce od dogmatika rozeznáte snadno. Když opravdový vědec udělá chybu, přímočaře ji připustí a napraví ji. Když chybu udělá dogmatik, nikdy to nepřizná, jen stále hlasitěji říká to samé.

 

Chápu, že každý potřebuje přátelského skeptika, aby poukazoval na jeho chyby. Takový vědecký přítel je nejhodnotnějším přítelem, jakého můžete mít. Ale člověk si nemůže pomoci a má pocit, že mnozí „vědci“ jsou jen bigotní věřící. Z dlouhodobého hlediska opožďují, kárají a potlačují mnohem novátorštější vědu než jsou sami schopni pochopit. Výsledkem je, že věda často potřebuje 40 až 100 let na to, co by s dalo zvládnout za 4 roky v řádném prostředí s dostatečným financováním a správným týmem. Literatura je plná názorných příkladů, jak dobře ví každý historik vědy. Dokonce Max Planck, ve své době nejprestižnější vědec na světě, hořce poznamenal, že nová věda se prosadí ne proto, že převládne zdravý rozum, ale teprve tehdy, až ti, kteří se jí urputně brání, vymřou a uvolní cestu.

 

V oblasti overunity (tj. systémů s COP > 1) EM systémů se často zdá, že skutečně budeme muset počkat, dokud „nezmaři“ nevymřou.

 

Nyní možná bylo dosaženo průlomu – přinejmenším v jedné oblasti, kde se jim nepodařilo nasadit svou obvyklou silnou potlačovací rutinu.

Energetické problémy celé planety mohou být vyřešeny během čtyř let, pokud to organizovaná vědecká komunita připustí a bude financovat. Ale přinejmenším jeden dobrý chlapec nakonec zvítězil. Doufejme, že je to první z mnoha vítězství, která v budoucnu přijdou.

 

Reference:

Randell Lee Mills et al., "Lower-Energy Hydrogen Methods and Structures," U.S. Patent 6,024,935, Feb. 15, 2000 with 499 claims recognized.  Randell Lee Mills, "Energy/Matter Conversion Methods and Structures," Australian Patent No. 668678, Nov. 20, 1991.  See also Art Rosenblum, "Randall L. Mills — New Energy and the Cosmic Hydrino Sea," Infinite Energy, 3(17), Dec. 1997-Jan. 1998, p. 21-34.; Eugene Mallove, "Dr. Randall Mills and the power of BlackLight," Infinite Energy, 2(12), Jan.-Feb. 1997, p. 21, 35, 41.

 

Úryvek z "On Extracting Electromagnetic Energy from the Vacuum," IC-2000, by Tom Bearden. 

 

http://www.cheniere.org/misc/mills.htm

 

Překlad: Ladislav Kopecký