wz

JOHNSONŮV MOTOR

Klikni na obrázek nahoře pro detailní pohled

Zde je zveřejněn celý patent, o kterém jste - zásluhou potlačování politickými, vojenskými anebo ekonomickými zájmy - pravděpodobně nikdy neslyšeli. Howardu Johnsonovi byl udělen 24. dubna 1979 patent číslo 4,151,431, jehož platnost vypršela v roce 1996. Viz také patent číslo 5,402,021, udělený také Howardu Johnsonovi 28. března 1995, který je založen na stejných principech. Může se ukázat, že tyto dva patenty jsou nejdůležitější dokumenty v dějinách lidstva.

Zkrátka, je to patent na zařízení, které je schopné produkovat zdarma neomezené množství energie s nulovými účinky na životní prostředí. Tento stroj, podobající se elektromotoru, který produkuje výkon bez elektrického příkonu, používá pro vyvinutí hybné síly pouze permanentní magnety. Což někdo může nazývat věčný pohyb. Vynálezce věří, že využívá energii subčástic, pohybujících se uvnitř atomů hmoty, z níž je složen permanentní magnet. Konvenční věda to pokládá za nemožné. Obšírně diskutuje o svých teoriích, které mohou nebo nemusí být správné, a já nejsem kvalifikován, abych posuzoval jejich hodnotu. Faktem však zůstává, že má fungující prototyp vynálezu. Ať se jeho myšlenky ubíraly po jakýchkoli cestách, dospěly k praktickému výsledku.

V čísle Jaro 1980 dnes již zaniklého časopisu Science and Mechanics (S&M) vyšel Johnsonově motoru článek. Patent mu byl udělen po pěti a půl roce tahanic s patentovým úřadem, který prosazuje "politiku" neudělovat patent na zařízení, které se podobá perpetuu mobile nebo má předpokládanou účinnost vyšší než 100%. Můžeme vás ujistit, že to není nesmysl.

Pevně věřím, že patent na Johnsonův motor byl potlačován proto, že v případě komerční výroby a prodeje zařízení založeného na principech, popsaných v tomto patentu, by byly totálně ekonomicky zruinovány národy produkující ropu (a především mocné ropné kartely - pozn. překl.). Znamenalo by to úplnou decentralizaci výroby energie a úplné odstranění potřeby všech druhů fosilních a jaderných paliv pro výrobu energie jakéhokoli druhu, ať už by se jednalo o elektřinu, teplo nebo hybnou sílu.

Výsledkem rozšíření vynálezů, jako je tento, bude pravděpodobně globální ekonomický chaos a posun politické moci. Nepochybně úplně zanikne mnoho odvětví průmyslu. Zvláště se to bude týkat ropného průmyslu. Ten však nezmizí úplně. Vždy budeme potřebovat plastické hmoty, mazací oleje a další ropné produkty. Na druhé straně, tyto nové technologie nebudou zatěžovat životní prostředí a doslova bude eliminována finanční zátěž firem a rodin způsobená náklady na energii. Kdo může popřít, že pozitiva převáží nad negativy?

Představte si, že civilizace již nemá nedostatek energie. Představte si, že nebudou existovat tepelné elektrárny na uhlí, chrlící neustále černé saze a další škodliviny do ovzduší, aby uspokojily naše nenasytné energetické potřeby, ale místo toho bude v každém sklepě elektrický generátor. Představte si auta bez výfuku a hlučných motorů, která budou výkonnější než většina dnešních sportovních automobilů. Představte si, že nebudou existovat benzinové čerpací stanice kontaminující naši podzemní vodu, že podstatně ubude havárií cisteren a tankerů převážejících ropu a její produkty. Představte si, že přestanou existovat vedení rozvodu elektřiny, ropovody, plynovody, větrné elektrárny, solární panely a hydroelektrárny, které hyzdí naši krajinu. Představte si, že zase můžete dýchat čistý vzduch. Uchovejme Zemi pro naše děti! Můžeme a jsme povinni to udělat.

Na této stránce najdete odkaz na úplné znění patentu. Pokud jste schopni reprodukovat toto zařízení a vytvořit fungující jednotku pro své potřeby anebo ji vyrábět a prodávat veřejnosti, potom vám pomáhej Bůh. Podle článku v S&M graf na první straně patří k jinému patentu, ale patentový úřad byl tak otřesen touto zkouškou, že z nějakého neznámého důvodu trval na tom, aby tam ten graf zůstal. V zájmu zachování celistvosti originálu nebyl z patentu odstraněn ani zde. Čtěte a buďte osvíceni.

[Patent] [Článek v S&M]

Questions or comments about this site may be sent to mailto:freeenergy@newebmasters.com?Subject=Free Energy Site


Other fine related links:
(Many thanks to the many who have notified me of changes to links found here. They tend to be moving targets.)

NEW! - MagneticGenerator.com - I was contacted by one of the principal partners of this company
who made some pretty wild claims for this device. Constant RPMs regardless of frictional load up to
the point of stalling the motor with no change in power consumed. What it sounds like is they have
found a way to regulate the output of a Johnson type motor by a voltage input. Far better than any
mechanical arrangement I could have conceived for a pure PM motor. I also have information that this
company may be infringing on someone else's patent rights and may be shut down soon. Something to
do with the Muller Motor/Generator. I must say, his Dynamo sure does look familiar. ;-)
NEW! - The International Tesla Electric Company - Check out this recorded video seminar. What it
looks like is they have married a MagneticGenerator type device to an efficient generator and built a
distribution model around it which will eventually obsolete the internal combustion engine and coal
fired power generation. The rest of the video, power transmission via insulators etc, is a farce. It's static
electricity but nothing really usable. If the guy could perform the same stunt with an incandescent
bulb, THEN I'd be impressed. This guy has all the markings of a snake-oil salesman so be very careful
about any dealings with him.
The Institute for New Energy: Advanced Physics and Applications
The home of Primordial Energy - THE place for information from Bruce Depalma
Real Audio link to "Sightings" radio broadcast of 8/28/1997
A must hear telephone interview with Bruce Depalma. Play it in
the background as you browse this site.
And in fairness, equal time for the skeptics:
Eric's history of Perpetual Motion and Free Energy Machines http://www.phact.org/e/dennis4.html
This fine gentleman also offers a $5000 cash prize for anyone who can demonstrate proof
of perpetual motion or over unity at http://www.syc.org/e/freetest.html. I dare say that
anyone who reproduces this device stands to earn far more than $5000 for their trouble
but, hey, it's a start.


Designed and hosted by New England Webmasters.
The information presented here is 100% copyright free
and my gift to humanity. Pass it on.

And, of course, the standard disclaimer: While every precaution has, in good faith, been taken in the preparation of this website to ensure accuracy, all information presented herein is without warranty, expressed or implied. New England Webmasters assumes no responsibility for errors or omissions, or for damages of any kind resulting directly or indirectly from the information presented herein.

In laymans terms: You're on your own.