wz

Studená fúze možná poskytne jeden megawatt v Aténách

Av: Mats Lewan
Publicerad 2 februari 2011 00:00 7

 „Tento podzim otevřeme teplárnu o výkonu jeden megawatt v Aténách, Řecko,“ řekl Ny Teknik Andrea Rossi.

Rossi je vynálezce „katalyzátoru energie“, nedávno předvedeného v Itálii, který je možná založen na principu studené fúze.

 „Zde v továrně v Miami máme sto reaktorů, podobných tomu, který byl předváděn v Boloni. Tyto reaktory jsou již téměř připraveny k použití. Problémy, které nyní máme, se týkají schvalování, ale očekávám, že teplárna v Aténách bude uvedena do provozu v září nebo v říjnu 2011,“ řekl Rossi Ny Teknik po telefonu z Miami, Florida.

Demonstrace „katalyzátoru energie“, jak svůj vynález Rossi přednostně nazývá, se konala v Boloni 14. ledna 2011 pod dohledem nezávislých vědeckých zástupců Boloňské univerzity.

Po dobu zhruba jedné hodiny zařízení, které obsahovalo jeden gram práškového niklu ve styku se stlačeným vodíkem, vyrábělo energii o výkonu 10 kilowattů. Vynálezci spočítali, že energetický ekvivalent je 517 kg nafty na gram niklu.

Fyzik profesor Giuseppe Levi, jeden z pozorovatelů, ve své zprávě o experimentu napsal:

„Množství energie vyprodukované během obou testů je skutečně působivé a spolu se samochodným stavem, kterého bylo dosaženého během prvního testu, to může znamenat, že systém pracuje s novým typem zdroje energie.“

(Interview s profesorem Levim si můžete přečíst  zde).

Problémem bylo, že pozorovatelům nebylo dovoleno prozkoumat reaktor. Přesto Giuseppe Levi považuje spalování jako skrytý zdroj energie za nepravděpodobné. Jediné možné vysvětlení je jistý druh studené fúze mezi niklem a vodíkem, ačkoli vynálezce Rossi a jeho poradce profesor Sergio Focardi řekli, že oficiálně dosud neexistuje jasná teorie, vysvětlující tento proces.

„Pravda je trochu odlišná. Mám velmi specifické myšlenky o teoretických aspektech, ale ty mají velmi úzký vztah k průmyslovému tajemství, které raději nebudu prozrazovat,“ vysvětlil Rossi.

Ny Teknik: Mluvili jsme se švédským fyzikem Hanno Essénem, který má hypotézu, že vynález může obsahovat elektrony unikající rychlostí blížící se rychlosti světla, které tvoří jistý druh plazmy (jeho práce zde). Bylo by to možné?

 „Je to jistě velmi inteligentní teorie. Osoba, která to říká, je jistě velmi vzdělaná. Ukazuje to, že musíme být velmi opatrní a neprozrazovat nic před udělením patentu,“ odpověděl Rossi.

Rossi podal přihlášku vynálezu na své jméno a jméno své manželky v srpnu 2008. Očekává udělení patentu během pár měsíců.

„Potřebujeme vědět, které patentové nároky v přihlášce budou schváleny, protože když fundamentální klíčová tvrzení budou schválena, potom můžeme prolomit mlčení o hodnotném – jak věříme – průmyslovém tajemství.“ Pokud na druhé straně klíčová tvrzení schválena nebudou, budeme nutně muset dodržovat mlčení o našem průmyslovém tajemství.“

 „Je jasné, jak jistě můžete podotknout, že jakmile začneme produkt prodávat, tajemství bude odhaleno. To vím také, ale budeme se snažit svůj vynález využít komerčně, jak jen to bude možné. A potom bude nemožné vyhnout se realitě, že dříve nebo později bude zařízení okopírováno.“

Rossi připouští, že demonstrace s „tajnou lahví“ vytvořila mnoho nejistoty. „Proto bych byl raději počkal.“

Zdá se, že to byl Rossiho vědecký poradce během posledních čtyř let, profesor Sergio Focardi, kdo chtěl ukázat výsledky.

 „Byl jsem pro to, udělat to dříve. Víte, když dosáhnete výsledků, je potěšitelné, když to můžete sdělit světu. Kromě toho je mi 78 let a nemohu čekat dlouho,“ řekl Focardi Ny Teknik.

Zmínil slavné experimenty výzkumníků Martina Fleischmanna a Stanley Ponse se studenou fúzí mezi deuteriem a palladiem v roce 1989 na začátku příběhu. Focardi spolupracoval s italským profesorem Piantellim na Sienské univerzitě, Itálie, přičemž použil nikl a vodík.

„Obdrželi jsme skromné výsledky – ne tak velké jako nyní – které jsme publikovali, zatímco ti, kdo pokračovali s palladiem a deuteriem vůbec nikdy nic neviděli.“

Ačkoli ani Focardi přesně neví, jak je Rossiho přístroj zkonstruován, je přesvědčen o jeho důležitosti.

„Věřím, promiňte mi, když to říkám, že toto je největší objev v lidské historii. Protože výsledky budou nesmírné: čistá energie (téměř) zadarmo.“

Ny Teknik: Myslíte si, že to bude odměněno Nobelovou cenou?

„Pokud by nám udělili Nobelovu cenu, myslím, že by to bylo zcela zasloužené. Ale to není to, co mě zajímá. Víte, odměny jsou něco, co si obvykle dávám sám.“

Rossi je jediným konstruktérem jednotky. Pouze on a ti, kdo pracovali na stavbě reaktorů v objektech společnosti Leonardo CorporationMiami, Florida, (Leonardo Corporation byla založena Rossim roku 1997) přesně vědí, jak je zkonstruována.

Tajemství spočívá hlavně v materiálech, použitých jako jistý druh katalyzátoru.

 „To je rozhodující bod, který umožňuje, že to funguje – ne v laboratoři na několik sekund, kdy je vyrobeno pár wattů, ale jako zařízení, které pracuje nepřetržitě. Nechat reagovat nikl s vodíkem, není žádná novinka. To se dělalo po mnoho let,“ řekl Rossi.

Ny Teknik: Jakou odezvu očekáváte od ropného průmyslu?

„Ropné společnosti jsou řízeny vysoce inteligentními lidmi a já očekávám inteligentní odezvu, odezvu zaměřenou na integraci tohoto nového zdroje energie mezi ostatní zdroje. Neměli bychom si myslet, že je to zázračné řešení, které vymete všechny ostatní – víte, „zde přichází superman!“ Toto je jistě velmi důležitý zdroj energie, jehož osudem je integrace s ostatními zdroji. Proto bych nebyl překvapen, kdyby došlo k dohodě,“ řekl Rossi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Redaktoři hlasovali pro skepticismus

Pracovníci redakce Ny Teknik hlasovali zvednutím ruky o Rossiho zdroji energie. Výsledek: dvě třetiny tomu nevěřily. Rossi odpověděl.

„Cítím se poctěn, že jedna třetina je ochotna to okamžitě neodmítnout. To je skutečně velké procento. Jsem potěšen přinejmenším proto, že mluvíme o Švédsku, které – jak všichni víme – má prvotřídní inženýry. V Boloni, kde o našem přístroji každý ví, máme mnohem nižší procento,“ řekl Rossi.

„A je to normální, protože jakmile je věda strukturovaná na jisté předpoklady, je připravena se vyvíjet, ale pouze na základě silného a důležitého skepticismu – dříve než přepíšete učebnice, musíte ověřit, že předpoklady se skutečně splní.“

„Ale konečné slovo bude mít trh. Jakmile zde jsou provozy, které pracují, můžete přirozeně říci, že nefungují pouze teoreticky – je to stejné jako ve slavném příběhu o čmelákovi, který teoreticky nemůže létat. Ale protože nezná fyziku, tak létá.“

Fakta o katalyzátoru energie

Demonstrován v Boloni 14. ledna 2011.

Patent pending: WO/2009/125444

Čtete práci vynálezců o technologii (která nebyla přijata hlavními vědeckými časopisy, ale byla publikována na Rossiho vlastním webu Journal of Nuclear Physics).

Do kovové trubky, která obsahovala 1-2 litry neznámého katalyzátoru, byl vložen 1 gram práškového niklu čistého na 99.999 %. Do trubky byl dále vehnán vodík pod tlakem 2 až 20 barů.

Obsah je ohřát elektrickým topným tělesem o výkonu 1 kW, který byl později snížen na cca 700W.

Reakce začíná produkovat výkon 10 – 12 kW, který byl v Boloni použit k ohřátí vody na 101ºC. Během demonstrace bylo 13 litrů odpařeno během přibližně jedné hodiny.

Reakce vytváří měď – podle Rossiho je množství mědi větší než kolik ho bylo detekováno po reakci.

Pozorovatelé, kteří si mohli svobodně zvolit měřící přístroje, tvrdili, že:
- připojili sami zásobník vodíku k reaktoru
- bylo spotřebováno méně než jeden gram vodíku
- nebylo nalezeno žádné skryté připojení (externího zdroje energie)

Podle přihlášky vynálezu je k dispozici energie, odpovídající 517 kg nafty na jeden gram niklu.

Cena katalyzátoru energie byla spočítána na zhruba 2000 Euro na instalovaný kW. Výrobní cena energie je podle vynálezců méně než 1 cent za 1kWh.

Katalyzátory energie mohou být spojeny do série a postupně zvyšovat teplotu až na asi 500ºC (což vytvoří páru o tlaku 55 barů pro pohon turbíny) nebo paralelně pro výrobu většího množství energie.

Katalyzátory energie vyrábí společnost Leonardo Corporation ve své továrně v Miami. Další výrobní podniky jsou podle Rossiho budovány v Řecku.

Jeden zákazník – nově vytvořené konsorcium distributorů energie – by mělo existovat v Řecku a dva další ve Spojených státech. Tito zákazníci budou prodávat katalyzátory energie v Evropě a v USA.

Andrea Rossi, zakladatel a hlavní technolog fy Leonardo Corporation, bude mít podíly z prodeje. Sergio Focardi má s Rossim komerční smlouvu.

Hlavní činností Leonardo Corporation je v současné době výroba generátorů poháněných rostlinným olejem a živočišnými tuky, které společnost také dodává. Tato technologie má souvislost s Rossiho předchozí podnikatelskou činností průkopníka bionafty (viz níže).

- - - -

Andrea Rossi

Narozen 3. června 1950

Doktor filozofie ve vědě a inženýrství z Università Degli Studi Di Milan.

Rossi byl v 80. letech se svou společností Petroldragon průkopníkem biopaliv. Ta byla vyráběna z recyklovaného domácího a průmyslového organického odpadu.

Toto podnikání se v roce 1987 stalo ilegálním poté, co byl v Itálii přijat doplněk zákona o nakládání s odpady.

Rossi, který byl potom zruinován, tvrdí, že to má souvislost s italskou Mafií, která v té době začala mít zájem o nakládání s odpady  (viz Italian Wikipedia a Rossiho vlastní web: www.ingandrearossi.com).

- - - -

Sergio Focardi

Narozen 6. července 1932

Emeritní profesor experimentální fyziky na Università di Bologna.

Prováděl výzkum na poli experimentální fyziky v oblasti silných, slabých, elektromagnetických a gravitačních interakcí.

Autor tuctu knih o fyzice a více než 70 vědeckých článků.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3081694.ece

 

Překlad: Ladislav Kopecký