wz


Ph. M. Kanarev

ZÁKLADY FYZIKÁLNÍ CHEMIE MIKROSVĚTASedmé vydáníKrasnodar
01.02.2006ANOTACE

V této knize jsou obsaženy nové axiomy přírodních věd; na jejich základě mohou být kvantová fyzika a kvantová chemie vráceny na přirozenou cestu vývoje. První kroky na této cestě již byly učiněny, což vedlo objevu struktury fotonu, elektronu a principu vytváření atomových jader, atomů a molekul. Planckův zákon záření dokonale černého tělesa je podán na základě tradičních představ a je dokázáno spojení kvantového jevu se zákony klasické fyziky.
V dodatku jsou prezentovány nové teoretické výsledky, které umožní řešit praktické energetické úkoly na základě vlivu plazmy na ionty a další struktury ve vodě, což umožní získávat z vody vodík a tepelnou energii s vynaložením mnohem menšího množství energie než je tomu u existujících technologií. Během plazmové elektrolýzy vody dochází k studené jaderné přeměně atomových jader alkalických kovů a atomových jader materiálu katody.
Tato kniha je určena pro fyziky, chemiky a další specialisty, kteří hledají nové směry pro pochopení fyzikálních principů mikrosvěta a nové zdroje energie.

Žádná část této publikace nesmí být reprodukována nebo rozšiřována v jakékoli formě bez autorova písemného souhlasu.Copyright (c) 2006 Kanarev Philipp Mikhailovich
The Kuban State Agrarian University (KSAU)
Department of Theoretical and Apply Mechanics,
13, Kalinin St., Krasnodar, 350044 Russia
E-mail: kanphil@mail.ruPODĚKOVÁNÍ

Umístěním této knihy zdarma na internet bych chtěl vyjádřit svoji hlubokou vděčnost především občanům Japonska, kteří si přáli zůstat neznámí širokému okruhu čtenářů, za dlouhodobou nezávaznou finanční pomoc, která mi pomohla provádět teoretický a experimentální výzkum, jehož výsledky jsou obsaženy v této knize.
Chtěl bych vyjádřit svoji hlubokou vděčnost panu Juhovi Hartikkovi, občanu Finska, za jeho dlouhodobou nezištnou pomoc při publikování výsledků mých výzkumů.
Chtěl bych také vyjádřit uznání paní Antonině I. Kostině za překlad mých knih a článků do angličtiny.

Leden 2006OBSAH

Předmluva

Úvod

1. EXAKTNÍ VĚDY NA PŘELOMU TISÍCILETÍ

2. STRUČNÁ ANALÝZA STAVU KVANTOVÉ FYZIKY

2.1. Všeobecně
2.2. Hlavní příčiny krize a první kroky na cestě z ní

3. Axiomatic of Exact Science

3.1. Brief Analysis of the State of the Problem
3.2. Definition of the Notions, which Characterize Primary Elements of the Universe
3.3. Axioms of Natural Science
3.4. Postulates of Natural Science
3.5. Discussion of Results

4. Space-Matter-Time Unity Axiom

5. Photon Model Search

5.1. The Direction of the Search
5.2. Photon is a Carrier of Energy and Information
5.3. Photon Model Structure
5.4. Derivation of the Mathematical Models, which Describe Behaviour of the Photon
5.5. Kinematics of the Photon
5.6. On the Way to Electrodynamics of the Photon
5.7. Analysis of Experimental Results

6. The Foundations of Corpuscular Optics

7. Some Issues of Astrophysics

7.1.Analysis of Space of Contortion and the Black Hole Formation
7.2. Analysis of Michaelson-Morley Experiment
7.3. Doppler Effect
7.3.1. General
7.3.2. The Relativistic Interpretation of the Doppler Effect
7.3.3. Classical Interpretation of the Doppler Effect
7.4. Is the Universe Expended?
7.5. Brief Conclusion

8. Model of the Electron

8.1. General Data on Electron
8.2. Orbital Motion of the Electron in the Atom
8.3. Model of the Electron as a Ring
8.4. Toroidal Model of the Electron
8.5. On Classical Radius of the Electron
8.6. On Model of the Proton
8.7. On Model of the Neutron

9. Theory of Spectra of the Atoms and the Ions

9.1. Introduction
9.2. Spin of the Photon and the Electron
9.3. Beginning of a New Theory of Spectra
9.4. Calculation of the Spectrum of the Hydrogen Atom
9.5. Calculation of the Spectra of the Hydrogen-like Atoms
9.6. Calculation of the Spectrum of the Helium Atom
9.7. Calculation of the Spectrum of the Lithium Atom
9.8. Calculation of the Spectrum of the Beryllium Atom
9.9. Calculation of the Spectrum of the First Boron Atom
9.10. Spectra of Valence Electrons of Some Atoms of Chemical Elements

10. Models of Atomic Nuclei of Chemical Elements

10.1. General Data on Atomic Nuclei
10.2. On Nuclear Forces and Nuclear Models
10.3. Diagrams of Nuclei of Hydrogen Atom
10.4. Diagrams of Nuclei of the Helium Atom
10.5. Structure of the Nucleus of the Lithium Atom
10.6. Structure of Nucleus of Beryllium Atom
10.7. Diagram of Nucleus of Boron Atom
10.8. Diagrams of Nucleus of Carbon Atom
10.9. Structure of Nucleus of Nitrogen Atom
10.10. Structure of Nucleus of Oxygen Atom
10.11. Diagram of Nucleus of Fluorine Atom
10.12. Diagram of Nucleus of Neon Atom
10.13. Diagram of Nucleus of Sodium Atom
10.14. Diagram of Nucleus of Magnesium Atom
10.15. Structure of Nucleus of Aluminium Atom
10.16. Structure of Nucleus of Silicon Atom
10.17. Structure of Nucleus of Phosphorus Atom
10.18. Structure of Nucleus of Sulphur Atom
10.19. Structure of Nucleus of Chlorine Atom
10.20. Structure of Nucleus of Argon Atom
10.21. Structure of Nucleus of Potassium Atom
10.22. Structure of Nucleus of Calcium Atom
10.23. Structure of the Nucleus of the Scandium Atom
10.24. Structure of the Nucleus of the Titanium Atom
10.25. Structure of the Nucleus of the Vanadium Atom
10.26. Structure of the Nucleus of the Chromium Atom
10.27. Structure of the Nucleus of the Manganese Atom
10.28. Structure of the Nucleus of the Iron Atom
10.29. Structure of the Nucleus of the Cobalt Atom
10.30. Structure of the Nucleus of the Nickel Atom
10.31. Structure of the Nucleus of the Copper Atom
10.32. Brief Conclusions

11. Models of the Atoms and the Molecules

11.1. General
11.2. Structure of the Hydrogen Atom
11.3. Models of the Hydrogen Molecule
11.4. Structure of the Helium Nucleus and Atom
11.5. Structure of the Lithium Atom
11.6. Structure of the Beryllium Atom
11.7. Structure of the Boron Atom
11.8. Structure of the Carbon Atom
11.9. Structure of Nitrogen Atom
11.10. Structure of the Oxygen Atom and Molecule
11.11. Structure of the Water Molecule
11.12. Structure of the Ammonia Molecule
11.13. Energy Balance of Fusion Process of Molecules of Oxygen, Hydrogen, and Water
11.14. Energetics of Chemical Bonds of the Ozone Molecule
11.15. Analysis of the Fusion Process of the Atoms and the Nuclei

12. Analysis of Some Physical Laws, Phenomena and Effects

12.1. Law of perfect blackbody radiation is a law of classical physics
12.2. Physical Meaning of Heat and Temperature
12.3. Physical Meaning of Relic Radiation
12.4. Physical Meaning of Photoeffect
12.5. Fnalysis of the Compton Effect

13. New Theory of Electrolysis of Water

13.1. Introduction
13.2. Contradictions of the Existing Theory of Electrolysis of Water
13.3. Models of Water Molecules and its Ions
13.4. New Theory of Low Voltage Process of Water Electrolysis
13.5. Power of Chemical Bonds of Water Molecules
13.6. Clusters and their Binding Energies

14. Water as a Source of Energy

14.1. Introduction
14.2. Analysis of Measuring Process of Energy Consumed in the Form of Pulse
14.3. Thermal Effect Hypothesis
14.4. Experimental Check of Thermal Effect Hypothesis
14.5. Protocol of Control Testing
14.6. Electric Energy Saving during Conventional Water Electrolysis
14.7. Low Current Process of Water Electrolysis
14.8. Experimental check of Hypothesis of Low water Electrolysis

15. Plasma Water Electrolysis

15.1. Voltage - Current Characteristics
15.2. Diagrams of Models of Plasma - Electrolytic Reactors

16. Cold Fusion by Plasma Electrolysis of Water

17. Water is a Source of Electric Energy

17.1. General
17.2. Fuel Cell Efficacy

18. Law of Conservation of Angular Momentum

Conclusion

19. The Appendix

20. References