wz

Lev A. Pochmelnych:

FUNDAMENTÁLNÍ CHYBY VE FYZICE,
ELEKTRICKÝ VESMÍR
a
MANIPULACE S POČASÍM
ionizací vzduchuUkazuje se, že hlavní přírodní zákony, objevené Coulombem, Newtonem, Maxwellem, dále pak kvantová mechanika a teorie relativity obsahují závažné defekty. Po jejich odstranění se matematický aparát změní a vynoří se nový úžasný, sjednocený elektrický mikro- a makro-svět. Analýza problému vede k závěru, že je to externí solární zdroj energie, co způsobuje změny klimatu, nikoli mechanismus skleníkového efektu, a umožňuje řízení tepelného stavu atmosféry. Knihu napsal doktor filozofie vystudovaný na Moskevské státní univerzitě, který je autorem technologie modifikace počasí pomocí ionizace vzduchu, otestované v Mexiku, Izraeli a na Kubě. Tato kniha je určena inženýrům, výzkumníkům a studentům znalým obecné fyziky na úrovni technické univerzity.


Obsah

 1. Elektrostatika a gravitace jako složky jednotného centrálního pole

 2. Screening of electrostatic field by matter

 3. Attenuation of gravity field by matter

 4. Electric interaction of Earth with Cosmos

 5. Electroheating of the Earth

 6. Condensation heating of atmosphere, weather correction

 7. On mechanism of global warming

 8. Charge measurements

 9. Ball lightning as gas crystal

 10. Electric interaction of Sun with cosmos

 11. Galactic electricity

 12. Summary of characteristics for the Earth, Sun and Galaxy

 13. Particle, space, field, electric wave

 14. Magnetism as effect of central field of moving charge

 15. Inhomogeneity of space density. Absolutness and relativity

 16. Structure of atom

 17. Analytical expression for calculations of ionization potentials

 18. Structure and stability of the atomic nucleus

 19. Neutron stability

 20. Decceleration of a body by its own field

 21. Asessment of quantum mechanical equations

 22. Body radiation